De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Data vraagt om aandacht

Hans van Diën
< 1 minuut

U heeft steeds meer data tot uw beschikking. Operationele systemen, zoals uw ERP of CRM software, hebben hun eigen databases met commerciële en financiële data. Ook komt veel data beschikbaar via andere systemen, websites en digitale communicatie.

Al deze data is cruciaal voor uw bedrijfsvoering én vraagt dus om goed en veilig beheer. Uw data kwijt of openbaargemaakt, maakt uw organisatie en/of concurrentiepositie kwetsbaar.

 

Security & Privacy slim combineren

Voor veel organisaties is het tijd om zich te bezinnen op hun strategie voor databeheer. Waar en hoe sla ik mijn data op, zodat ik gelijktijdig aan de uitgangspunten van de AVG kan voldoen. Omdat er steeds meer data bewaard wordt, is het ook lastiger om te voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Omdat incidenten zich overal in de organisatie kunnen voordoen is cybersecurity een uitdaging voor de gehele organisatie. Om ervoor te zorgen dat de organisatie deze uitdaging aankan, is de juiste sturing vanuit de directie nodig. De belangrijkste cybersecuritytaken van de directie zijn het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor informatie en processen.

Risicoanalyse is de basis

Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is het inzichtelijk maken van de risico’s voor uw organisatie. In onze aanpak doen wij dat door een ICT security test in combinatie met een “Privacy Impact Assessment”.  Met deze aanpak worden security en privacy risico’s voor u eenvoudig gekwantificeerd en gekwalificeerd.

Wilt u meer weten? of een second opinie? Vraag dan de gratis AVG-check en het adviesgesprek aan via het contactformulier op de website www.avgcare.nl.