De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

De digitale toekomst is nú!

Hans van Diën
< 1 minuut

Het zal u vast niet ontgaan zijn “Survival of the Fittest” geldt nu meer dan ooit.
Dat de crisis een blijvende impuls geeft aan de digitalisering, daarover is vrijwel iedereen het eens. Zoals diverse opiniemakers al hebben aangegeven, versnelt de coronapandemie waarin we ons bevinden allerlei processen. Ook de rol van digitalisering is in een versnelling terechtgekomen.

Uit onderzoek van de European Investment Bank (EIB) blijkt dat Nederlandse gedigitaliseerde bedrijven het beter doen dan de niet-gedigitaliseerde bedrijven. Zo heeft 60 procent van de bedrijven in de eerste groep het afgelopen jaar de productiviteit blijvend weten te verhogen t.o.v. de tweede groep. Dankzij de inzet van digitale technologieën zal de daling van ons bruto nationaal product (bnp) in 2020 een stuk minder laag uitvallen dan zonder deze technologieën het geval zou zijn geweest. Een graadmeter daarvoor is de stijging van de internetomzet met 20,8 procent dit jaar.

Vooral dienstverlening profiteert

Om als organisatie optimaal te kunnen presteren, is het cruciaal dat uw interne organisatie op orde is. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat uw medewerkers optimaal ondersteund worden door de stafafdelingen van hun eigen organisatie, zoals ICT, P&O en Facility. Stafafdelingen worden steeds belangrijker. Richt uw organisatie zo in dat de primaire organisatie zich bezig houdt met de kerntaken en geen tijd verliest aan ondersteunende werkzaamheden. Een sterke en professionele interne organisatie zorgt er bovendien voor dat uw medewerkers met plezier werken.

Vier tips voor succesvol digitaliseren

1. Het gaat om visie en leiderschap en niet om technologie;
2. Breng proces- en informatiestromen in kaart, dat is de basis;
3. Maak een duidelijk plan, een stap voor stap benadering;
4. Kijk ook buiten de organisatie, leren van anderen.
Lees meer op https://proceszo.nl/introductie/ bel 0317-617070 voor een gratis adviesgesprek