De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Deeltijd ICT-opleiding geeft ICT-medewerkers meerwaarde

Roelof van der Horst en Gerrit Vogelzang
4 minuten

Medewerkers zijn breder inzetbaar en kunnen actiever meedenken’

Vorig jaar september gingen twee nieuwe ICT-opleidingen van start aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De voltijd HBO ICT-opleiding en de deeltijd opleiding Associate degree (Ad) ICT Service Management. Roelof van der Horst is docent, coach en relatiemanager van de ICT-opleidingen. Gerrit Vogelzang is ICT-docent en persoonlijk begeleider van de studenten aan de deeltijd Associate degree-opleiding. Wat zijn hun ervaringen tot nu toe en wat horen ze terug van studenten en bedrijven?

Bovenaan de laatste ICT-nieuwsbrief van de CHE staat een foto van de groep studenten die nu bezig is aan hun eerste jaar ICT Service Management Associate degree. “Ja”, raadt Gerrit Vogelzang mijn gedachten, “het zijn allemaal mannen.” “Maar”, vult Roelof van der Horst aan, “dít jaar hebben we voor de voltijd opleiding al meer aanmeldingen van vrouwen.” En dat is goed nieuws, want beide ICT-opleidingen zijn ook prima geschikt voor vrouwen.

Voor de ICT-er die meer kan én meer wil

De tweejarige deeltijd Associate degree-opleiding is bedoeld voor ICT-professionals die al wat jaartjes ervaring hebben. Ze willen graag doorgroeien naar HBO-niveau en in breder perspectief naar hun vak leren kijken. Vogelzang legt uit: “De Associate degree-opleiding zit op niveau 5 zoals dat in onderwijstermen heet. Een Bacheloropleiding zit op niveau 6 en een MBO-opleiding op niveau 4.”

De Associate degree-opleiding combineert technische vaardigheden met inzicht in bedrijfsprocessen. Vogelzang: “De kracht van de Associate degree is de combinatie van  theorie en praktijk. In ‘normaal’ onderwijs gaan studenten naar school en gaan thuis aan de slag met wat ze hebben geleerd. Bij de Associate degree werkt het precies andersom. Studenten volgen de studie, de theorie wordt online aangeboden en studenten passen de theorie praktisch toe in hun organisatie. Voorwaarde bij dit alles is dat er in het bedrijf van de student een praktijkbegeleider met HBO-niveau is waarop de student terug kan vallen. Tijdens de contactdagen, ongeveer 16 per schooljaar, bespreken de studenten met een docent de verschillende uitwerkingen en wisselen ervaringen uit. Ze leren dus van, met en aan elkaar. ”

Kennis direct toepassen

Tijdens de Associate degree gaan studenten met een concreet bedrijfsprobleem aan de slag. Vogelzang: “Met iets wat in hun organisatie niet goed functioneert in het bedrijfsproces en wat je kunt verbeteren met ICT. Dit kan van alles zijn. Van retourprocessen die niet goed verlopen, tot klachtenafhandeling of een planningsprobleem in de uitvoering van IT-processen. Hoe kan het beter? Uiteindelijk leren ze een oplossing zoeken die meerwaarde blijft opleveren.”

Nauw contact met bedrijfsleven

Roelof van der Horst is relatiemanager namens de ICT-opleidingen. “Het is belangrijk dat we nauwe contacten onderhouden met het bedrijfsleven. Om te zorgen dat onze opleidingen goed blijven aansluiten op de praktijk. Maar óók omdat het voor bedrijven belangrijk is studenten alvast te leren kennen. Er is in de Regio Foodvalley, net als in de rest van Nederland, een groeiend tekort aan ICT-ers. Het is heel belangrijk om goed opgeleide ICT-ers voor deze regio te behouden. We investeren dus flink in het bouwen van een community. Zo lopen studenten van de voltijd ICT-opleiding bijvoorbeeld stage bij bedrijven in de regio en gaat een groep proefsolliciteren bij organisaties hier in de buurt. We merken dat bedrijven hier enthousiast over zijn en dat ze hier graag aan meewerken.”

ICT Campus en ICT Valley

Wederzijdse contacten zijn essentieel voor het uitbouwen van de opleidingen. De ICT Campus speelt hierbij ook een belangrijke rol. Dit platform faciliteert samenwerking op regionaal niveau tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Deze samenwerking blijkt effectief en stimuleert innovatie en groei in de IT-sector van Regio Foodvalley.

Van der Horst: “Ook met ICT Valley, één van de negen convenantpartners, hebben wij een goed contact. ICT Valley vertegenwoordigt meer dan 100 ICT-bedrijven en brengt de deeltijd opleiding actief onder de aandacht bij hun netwerk en leden. Heel belangrijk voor ons. De convenantpartners denken verder mee over het curriculum van de opleidingen en leveren gastdocenten.”

Waardevolle investering voor medewerker én bedrijf

Een jaar collegegeld voor de deeltijd Associate degree-opleiding kost € 2.060,-. Werkgevers kunnen voor hun medewerkers aanspraak maken op een subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,-. Van der Horst: “De opleiding helpt medewerkers verder in hun carrière. Maar ook het bedrijf. Als je als werkgever je medewerkers deze opleiding aanbiedt en gedurende de opleiding steunt, vergroot je hun loyaliteit. Gevolg is dat je je medewerker beter aan je organisatie bindt en dat hij of zij minder snel op zoek gaat naar een andere baan.”

“Tegelijkertijd profiteert je organisatie van de nieuwe kennis die werknemers opdoen. Ze zijn breder inzetbaar, ze overzien zaken beter en kunnen actiever meedenken. Bovendien neemt het zelfvertrouwen van medewerkers toe. Allemaal zaken die de opleiding tot een waardevolle investering maken. Voorwaarde is wel dat de medewerker gemotiveerd is, want werk en studie combineren is best zwaar. Twee jaar is daarbij wel te overzien, dat scheelt. Een slimme werkgever attendeert z’n medewerkers op de Associate degree-opleiding. Zonde om deze kans te laten liggen.”

Christelijke Hogeschool Ede – ‘IT voor mens en organisatie’
De CHE is een hogeschool met een christelijke grondslag. Ook niet-christelijke studenten zijn er welkom. De CHE heeft 2 ICT-opleidingen: de 4-jarige voltijd opleiding HBO-ICT en de 2-jarige deeltijd opleiding Ad (Associate degree) ICT Service Management. Voor de Ad-opleiding kunnen bedrijven subsidie krijgen

Oproep – docenten gezocht!
Werkt u in de ICT en wilt u graag uw kennis delen met jonge, enthousiaste studenten of ervaren ICT-medewerkers? De CHE zoekt nog docenten die een aantal uren les willen geven.

Neem voor meer informatie over de opleidingen of over doceren op de CHE contact op met Roelof van der Horst, bel 0318 – 696334 of mail naar rvdhorst@che.nl.