De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Directeur Bedrijven Rob den Hollander gestart bij Rabobank Vallei en Rijn

vlnr: Rob den Hollander (directeur Bedrijven Rabobank Vallei en Rijn) en Mariska de Kleijne (directievoorzitter)
4 minuten

“Meer klantafspraken en strategische gesprekken”

Rob den Hollander is de nieuwe directeur Bedrijven bij Rabobank Vallei en Rijn in het managementteam onder leiding van directievoorzitter Mariska de Kleijne. Den Hollander (49) is bekend met de bank en de regio. Daarnaast woont hij in Wageningen. Meer contact met klanten door accountmanagers is waar Rob op inzet. En in die klantgesprekken ook het strategische gesprek voeren. Thema’s als innovatie en verduurzaming komen daarbij aan de orde. Een nadere kennismaking met hem.

Dichtbij

Rob den Hollander is nieuw bij Rabobank Vallei en Rijn, maar bekend met de regio. De Wageninger was hiervoor werkzaam als manager MKB en Grootzakelijk bij Rabobank Gelderse Vallei in Barneveld. Rob: “Bij de Rabobank voel ik me echt thuis. De functie van bankier, waarbij je vraag en aanbod van geld bij elkaar brengt, wordt bij de Rabobank breder ingevuld door de regionale en maatschappelijke betrokkenheid. Die combinatie spreekt mij zeer aan. Met het team accountmanagers op de lokale bank zijn we fysiek ook echt ‘dichtbij en betrokken’ bij onze klanten en in de kernen in de regio. Daardoor zijn we in staat onze klanten goed te adviseren. Dicht bij klanten zijn, is immers nog steeds onze onderscheidende kracht.”

Strategisch partner

Rob: “Door alle financiële technologische oplossingen (fintech) wordt bankieren voor een klant de komende jaren steeds meer digitaal, zoals met de Rabo bankierenapp mogelijk is. Een betaalpas aanvragen via de app is dan gemakkelijk, maar bij bepaalde impactvolle keuzes, zoals een forse investering, blijft een deel van de ondernemers behoefte houden om daarover met een accountmanager te overleggen. Het heeft de voorkeur om dat in een vroeg stadium te doen. Wanneer er nagedacht wordt over wat de stip aan de horizon voor de onderneming of ondernemer moet zijn en wat voor consequenties dat heeft. De accountmanager kan dan meedenken als strategisch partner.”

Op het juiste moment contact

Den Hollander zet erop in dat medewerkers meer ondernemers spreken: “Ik vind het belangrijk dat we meer contactmomenten creëren met onze klanten. Vooral met diegenen die wij al langere tijd niet hebben gesproken. We hebben in onze regio meer dan 7.000 ondernemende klanten, die we in de komende 3 jaar allemaal willen spreken. Met behulp van voorhanden zijnde informatie, zoals bijvoorbeeld toenemende omzet over de rekening van de klant, willen we de klanten spreken op exact het juiste moment. Proactief en gericht op ‘de ondernemer helpen ondernemen’ is daarbij het uitgangspunt.”

Circulaire Foodvalley

“Bankieren gaat verder dan alleen het verstrekken van een krediet of een lening”, gaat Rob verder. “Ook bij ontwikkelingen en trends in de markt en branche nemen we klanten mee. Dat doen we bijvoorbeeld door klanten te benaderen om mee te doen aan de Circular Economy Challenge. In die challenge bieden we ondernemers de mogelijkheid om circulaire verdienmodellen te ontwikkelen. Met als resultaat dat alle ondernemers concrete plannen hebben, om die ook daadwerkelijk binnen hun bedrijf te implementeren. Ik vind het heel mooi om te zien dat wij die kartrekkersrol vervullen. Een ander voorbeeld is de Business Versneller die we organiseren voor MKB-ondernemers die willen groeien. Met dit programma helpen we ondernemers de juiste groeikeuzes te maken. De enorme hoeveelheid kennis van de markt en onze regio, die wij beschikbaar hebben, is daarbij van onschatbare waarde.”

Marktteam Wageningen

“Naast het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten, zie ik het als mijn rol om voor mijn medewerkers een prettige werkomgeving te creëren. Want blije medewerkers zorgen voor blije klanten. Ik blijf het, met 25 jaar leidinggevende ervaring, een mooie uitdaging vinden om het team zo te coachen dat we onze doelen realiseren.”
Naast het leidinggeven aan de afdeling Bedrijven bij Rabobank Vallei en Rijn, stuurt Rob ook het marktteam Wageningen aan. Een team met medewerkers die werkzaam zijn bij Rabobank Vallei en Rijn of een andere Rabobank in het land en wonen of werken in deze stad. Ook betrokken leden van de ledenraad die wonen in Wageningen maken deel uit van dit marktteam. “Met een heel team kun je écht een impact maken in de gemeente. We zijn nauw betrokken bij thema’s als verduurzamen van woningen en trekken daarbij op met lokale partners, waaronder de gemeente Wageningen. Fantastisch dat we op deze wijze onze krachten kunnen bundelen voor de goede zaak. Het marktteam gaat voor NL Doet op 12 maart a.s. aan de slag voor een goed doel in Wageningen.”

Versterken van welzijn en welvaart

Rob vervolgt: “Ik geniet van commercie, maar de mogelijkheid dat ik mij namens de Rabobank kan inzetten voor maatschappelijke projecten spreekt mij ook erg aan. Zo ben ik betrokken als bestuurslid bij het Regionaal Werkbedrijf Foodvalley. Een bestuurlijk orgaan dat zich richt op de uitvoering van de participatiewet om mensen met een afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Daarbij help ik ook mee om concrete acties uit te zetten zoals het organiseren van een banencarrousel om werkgevers met de doelgroep in contact te brengen. Ondernemers die al ervaring hebben met het werk bieden aan deze doelgroep, inspireren ondernemers die daar nog niet mee bezig zijn. Ik heb zelf een zoon die extra zorg nodig heeft en daarom is het voor mij extra mooi dat de Rabobank dit soort initiatieven ondersteunt.”

Den Hollander sluit af: “Ik ben trots op Rabobank Vallei en Rijn en barst van de ambitie om deze bank samen met directievoorzitter Mariska de Kleijne nog meer op de kaart te zetten. Met het oogmerk om zo te werken aan het versterken van welzijn en welvaart in onze Foodvalley!”