De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Directeur Sigrid Helbig verruilt The Economic Board voor functie bij Brightlands Campus en Campus Vastgoed Venlo

Sigrid Helbig, directeur The Economic Board
2 minuten

Sigrid Helbig verlaat na zes jaar The Economic Board om per 1 februari een nieuwe functie te aanvaarden als CEO van zowel Brightlands Campus Greenport Venlo als Campus Vastgoed Greenport Venlo.

Helbig is direct na oprichting aangetreden als directeur en daarmee medebepalend geweest voor de ontwikkeling van The Economic Board vanaf 2016.
The Economic Board is in 2016 gestart vanuit het doel om de economische ontwikkeling in de regio aan te jagen en het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan elkaar te verbinden. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport.

Voorzitter The Economic Board Ahmed Marcouch: ”The Economic Board heeft met Sigrid Helbig een ondernemende en daadkrachtige directeur gehad. Zij heeft The Economic Board de afgelopen zes jaar opgebouwd én doorontwikkeld tot een breed en succesvol netwerk in de regio. Een nieuwe context voor samenwerking, voor kennisdeling en voor innovaties. De vanzelfsprekendheid waarmee we als kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden onze expertise en innovatiekracht samenbrengen, danken we mede aan haar inzet, de bezieling en de creativiteit van Sigrid. Mooie recente voorbeelden van deze triplehelix-samenwerking zijn Connectr, AI for Life en het Lifeport Expat Center. En er ligt nog veel in het verschiet. Sigrid, hartelijk dank!”

Sigrid Helbig over haar afscheid: “Ik ben zes jaar met veel overtuiging directeur geweest van een inspirerend triplehelix-verband. Ik heb interessante mensen leren kennen en heb aan fantastische projecten mee mogen werken zoals Connectr, Briskr en Lifeport. In de toekomst zal ik ongetwijfeld een aantal dierbare connecties weer tegenkomen om mee samen te werken. Ik zal dat koesteren, want samenwerking is echt mijn ding.”

Over The Economic Board
The Economic Board is een triplehelix-samenwerking van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen met Wageningen. Als innovatiemotor stimuleren en verbinden zij bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Health, Hightech en Food en Energy en de cross-overs daartussen. Vanuit de triple-helix samenwerking is inmiddels gestart met de opvolging voor een nieuwe directeur.