De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Duurzaamheid troef in VONK360

Erika van den Bosch (BAM) en Gerard Heuvelman (BV Stichts Beheer van 1952)
2 minuten

Vergaderlocatie VONK360 is niet alleen corona-proof, als het per 1 september weer open gaat voor een breed publiek. Het is ook een innovatief pareltje als het om duurzaamheid gaat. Directeur-eigenaar Gerard Heuvelman van BV Stichts Beheer van 1952 en VastgoedBrigade is nauw bij de ontwikkelingen betrokken en vertelt er graag over. “Het gebouw verwarmt, koelt en ventileert op gasloze installaties”.

Het heeft pas zin om een gebouw energiezuinig en duurzaam in te richten als het goed geïsoleerd is. Dat was 25 jaar geleden al aan de orde, herinnert Gerard Heuvelman zich. Zo simpel kan het zijn. Maar vervolgens is er wel een team van intelligente mensen nodig om een royaal kantoorpand van 12.000 vierkante meter innovatief aan te pakken.

“Gebouw beheers Systeem monitort energieverbruik.”

 

Gasloos

TNO kwam toentertijd met een ontwerp om het gebouw te verwarmen, te koelen en te ventileren. Het warmte-koudesysteem maakte gebruik van een leidingenwerk om warmte en kou via een gesloten systeem in de heipalen op te slaan. Tegenwoordig gebeurt dat in diepe bronnen. Ook  werd daarnaast nog gebruik gemaakt van gasketels voor eventuele bijverwarming. “Nu staan er een elektrisch aangedreven warmtepompen op het dak”, weet Gerard Heuvelman. De stap naar het gasloos gebruik van het gebouw werd gestimuleerd door de rijksoverheid. Vonk360 had visie en liep vooruit door direct te schakelen toen de overheid met nieuwe wetgeving over het gasverbruik kwam. Daar waar de meeste kantoorpanden nog een energie label beneden C hadden, had VONK360 een A-label maar voorzag toch dat het essentieel was om op te schalen.

“VONK360 is duurzaam in de overtreffende trap.”

 

Warmtepomp

De warmtepompen werken volgens de meest recente technische inzichten. Dat geldt ook voor het Gebouw Beheers Systeem (GBS). Dit GBS monitort het energieverbruik in het gebouw. Gerard Heuvelman: “Zo’n GBS is echt noodzaak in het spel met de zonbelasting. Je wilt dat de ruimte op de zon, dezelfde temperatuur heeft als de ruimte aan de schaduwkant van het gebouw. Het systeem monitort dat. Ook houdt het systeem in de gaten waar gebruikers zich bevinden. Als er geen mensen zijn, dan mag de temperatuur omlaag; als er veel mensen zijn, dan hoeft er minder verwarmd te worden. Het GBS is ook energiezuinig en slim in de zin dat een ruimte niet eerst warm gestookt en vervolgens gekoeld wordt. Het systeem zorgt voor regelmaat in de temperatuur. En als het energieverbruik in een ruimte te veel schommelt, dan is er wat aan de hand en wordt een onderzoek gestart om het te verhelpen. Dit doen we door middel van energiemonitoring waarbij 24/7 gekeken wordt naar verbruiken in het pand, en door wie”.

Toekomstige generaties

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan de verduurzaming van VONK360. Er is een terugverdientijd met als indicatoren de hoeveelheid verstookte joules en de rentepercentages die de bank rekent voor de lening op de investeringen. “Maar er is meer”, vindt operationeel directeur Mignon van Holten: “Huurders eisen duurzaamheid. Ze moeten daar verantwoording over afleggen bij hun klanten. En ondernemingsraden van bedrijven vragen er om”. Gerard Heuvelman besluit: “VONK360 is een energiezuinig pand in de overtreffende trap. Ook voor de generaties die na ons komen”.

“Energiezuinig voor de generaties die na ons komen.”