De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Eenduidige regels bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking

Jan Hondebrink - Manager WergeversServicepunt Regio Foodvalley
3 minuten

“Ondernemers moeten niet veel last hebben van regelgeving bij het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar hebben we als WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley  (WSP) belangrijke stappen in gezet. Dat is pure winst”, stelt de manager van het WSP Jan Hondebrink.

Het bedrijfsleven staat voor flinke uitdagingen. Regio Foodvalley kampt, net als de rest van Nederland, met een enorme schaarste aan arbeidskrachten. Daar komt bij dat het bedrijfsleven en overheid met de Banenafspraak heeft afgesproken om in tien jaar tijd 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ondanks de krapte zijn er nog steeds mensen zonder baan. “Mooi als we vraag en aanbod naar elkaar toe kunnen buigen. Dát is onze toegevoegde waarde”, vindt Jan Hondebrink.’

‘Minder regels bij in dienst nemen arbeidsbeperkte werknemer’

Instrumenten

De overheid heeft tal van instrumenten ontwikkeld om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Zo is er loonkostensubsidie voor mensen die niet volledig inzetbaar zijn. Daarnaast ontwikkelden lokale overheden hun eigen aanvullende maatregelen zoals een proefplaatsing met behoud van uitkering, jobcoaching of een subsidie op woon-werkverkeer. “Die beleidsvrijheid schiep een enorme diversiteit in regelgeving”, vertelt Jan Hondebrink, “Dat maakte het voor werkgevers enorm lastig. Stel dat een bedrijf drie medewerkers met een arbeidsbeperking aantrekt uit Ede, Wageningen en Barneveld. Dan kon hij geconfronteerd worden met drie verschillende regelingen. Die rompslomp leidt een ondernemer enorm af van zijn kerntaak: ondernemen”.

Arbeidsmarktbeleid

Het WSP besloot hier wat aan te doen en ging aan tafel met medewerkers van de betrokken gemeenten en instellingen. Met succes, want de regelgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is geharmoniseerd. Dezelfde ondersteunende regelingen om mensen met een arbeidsbeperking naar werk te geleiden, gelden nu in de acht deelnemende gemeenten in Regio Foodvalley. Dat zijn Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. “Een bijzondere stap”, vindt Jan Hondebrink, “Autonomie lever je nu eenmaal niet graag in. Gemeenteraden gaan elk over hun eigen arbeidsmarktbeleid. Op dit punt hebben de gemeenteraden nu toch besloten tot uniformiteit om het voor het bedrijfsleven gemakkelijker te maken”. Complicerende factor was dat ook het UWV erbij betrokken is en die instelling heeft zich te houden aan landelijke afspraken.

Jobcoaches

Jan Hondebrink verwacht, dat dankzij de bereikte harmonisering, de drempel voor werkgevers om mensen uit de doelgroep een kans te geven, lager is geworden. Hij stipt ook de inzet van jobcoaches aan. Die leveren op de werkvloer een belangrijke bijdrage om te zorgen dat een plaatsing duurzaam is. Dat is niet vanzelfsprekend als een werkzoekende bijvoorbeeld het arbeidsritme totaal ontwend is. “Sommige ondernemers hebben liever geen mensen van verschillende aanbieders van jobcoaching over de vloer. Daar hebben we begrip voor. Gemeenten en UWV hebben daarom afgesproken dat werkgevers aanspraak kunnen maken op een vergoeding waarmee ze een jobcoach uit eigen gelederen vrij kunnen maken voor passende werkbegeleiding”.

Arbeidsdeling

Het meedenken met het bedrijfsleven kent nog meer variaties. Zo wordt met ondernemers in verschillende branches meegedacht over arbeidsdeling. Daarbij wordt onderzocht of de taken van een functie zodanig opgedeeld kunnen worden dat die door meerdere mensen uitgevoerd kunnen worden. Door deze vorm van functiecreatie kunnen vacatures waarvoor de vakmensen ontbreken tóch worden opgevuld.

‘Korting mogelijk op bedrag aan Social Return’

Zorgsector

De zorgsector werd ook benaderd met een gezamenlijk initiatief waarbij harmonisatie van belang is. Het Werkloket Regio Foovalley levert een belangrijke bijdrage om werkzoekenden klaar te stomen voor werken in bijvoorbeeld de zorg, mét een diploma. Een tweede groep studenten voor ‘verzorgende individuele gezondheidszorg’ ging onlangs van start. Het Dulon College werd hier nauw bij betrokken. Het gaat om een groep werkzoekenden met interesse in de zorg zonder daar ervaring in te hebben; baanveranderaars en zij-instromers. Binnenkort organiseert het WerkgeversServicepunt samen met Leren en Werken ook een informatiebijeenkomst voor nieuwkomers met interesse in een baan in de zorg.

Beloning

Ondernemers zijn gehouden aan inspanningen vanwege Social Return On Investment. Dat betekent dat in de aanbesteding een verplichting is opgenomen om een percentage mensen met een arbeidsbeperking bij het werk te betrekken. Jan Hondebrink: “Er zijn ondernemers die daar al heel ver in zijn. Daardoor maken ze kans op een korting op het bedrag dat ze aan Social Return moeten besteden. Goed gedrag wordt beloond. Ook hier is harmonisatie van kracht in de hele regio”.

Vergoeding voor jobcoach uit eigen gelederen’

Formulieren

“De werkgevers hebben capaciteit nodig. Die willen wij leveren zonder de zorgen”, vat Jan Hondebrink de inspanningen van het WSP samen. De volgende stap staat ook op stapel: de afwikkeling harmoniseren. “Alle partijen hanteren nu nog hun eigen formulieren. Het zou de helderheid en eenduidigheid ten goede komen als daar één set formulieren voor komt. Daar werken we aan.”

Om het werkgevers makkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kunnen ze in aanmerking komen voor subsidies en ondersteuning.

Er zijn veel verschillende regelingen, zoals de loonkostensubsidie, loondispensatie Wajong, de no-riskpolis en jobcoaching. Ook zijn er drie soorten fiscale voordelen voor werkgevers die vallen onder de Wet Tegemoetkoming Loondomein:
1          Lage-inkomensvoordeel (LIV) met een maximale tegemoetkoming van € 2.000,-.
        Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) met een maximale tegemoetkoming van € 3.286,40.
3          Loonkostenvoordeel (LKV) met een maximale tegemoetkoming van € 6.000,- voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst
nemen of herplaatsen.

Werkgevers die interesse hebben, kunnen contact opnemen met
WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley, Tel: 0800-668 86 66