De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Ga terug naar de basis

Hans Schouten
< 1 minuut

U herkent dit ongetwijfeld:

Uw administratieve lasten nemen toe(uw mensen moeten steeds meer gegevens invoeren), vaak zonder meetbaar resultaat. Het is een van de grootste pijnpunten van het MKB.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor allerlei kwaliteits- en managementmodellen.
Recent onderzoek laat echter zien dat deze modellen, als ze niet praktisch toegepast kunnen worden, onvoldoende bijdragen aan het oplossen van uw daadwerkelijke uitdagingen. Vaak blijft het bij ‘theorie’, en is er onvoldoende aansluiting bij de praktijk.

Maar hoe richt je je processen dan zo in dat je ‘in control’ bent, en tegelijkertijd de operatie niet met onnodig veel ‘papierwerk’ opzadelt? Hoe? Door de kennis, informatie en het vakmanschap in je eigen productieproces als vertrekpunt te nemen.

Door informatie vanuit het proces op een praktische manier beschikbaar te maken voor uw medewerkers en het management, creëert u meer inzicht, én krijgt u meer grip op het resultaat en de kwaliteit daarvan.

Meer inzicht in de relatie tussen uw proces- en resultaat KPI’s, zorgt ervoor dat u niet alleen sneller kunt reageren, maar uw groei daadwerkelijk proactief kunt sturen!
Uiteraard hoort hier ook bij dat uw business (ERP) software, ‘data-lean’ en ‘process minded’ ingericht moet worden.

Samengevat:

Minder indirect werk, en meer (kwalitatief beter) resultaat door betere informatie.
Hoe we dat kunnen realiseren vertellen we u graag. We hebben een no-nonsens aanpak, en kennen het MKB vanuit de praktijk. We delen onze kennis en resultaten graag met u!

Schouten Technology
Einsteinstraat 50
3902 HN Veenendaal
M 06-30475498
info@schoutentechnology.nl