De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Gezocht: voorbeeldheld

Joop Hazeleger
3 minuten

Welke ‘Freek’ geeft de instroom een impuls?

Waar staan we nu, wat hebben we nog te doen? Op het jaarcongrespodium van het Techniekpact  werd gesproken over het tekort aan techniekdocenten. En over het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als een van de toehoorders bekroop mij een sterk gevoel van déjà vu.

Had ik deze dialoog niet al eerder gehoord?! Terwijl de successen van het afgelopen jaar op het podium werden gevierd, werd mijn aandacht getrokken door een infographic die ik op mijn stoel had aangetroffen. Het gaf de highlights van de Techniekpactmonitor 2019 weer. Wat is er nu eigenlijk terechtgekomen van de oorspronkelijke doelstellingen, vroeg ik mij af. Dankzij mijn smartphone -wat zijn het toch mooie instrumenten- vond ik ter plekke op de site van het TechniekPact dezelfde monitor. Wederom succesverhalen en een heldere uiteenzetting van de doelstellingen. Bij de aftrap in mei 2013 stelden drie ministeries, werkgevers en werknemers een aantal doelen die ertoe moesten bijdragen dat de ‘bv Nederland’ zou blijven draaien. Deze doelen varieerden van ‘het aanbieden van wetenschap & technologie in het basisonderwijs’ tot ‘het verduurzamen van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs’. Verder werd benadrukt dat samenwerking in de regio cruciaal is en dat de instroom in (bèta)technische opleidingen hoger moet.

“Freek Vonk weet te bewerkstelligen dat veel kinderen iets met exotische dieren willen.”

van 2:10 naar 4:10

Op vele fronten is er flinke vooruitgang geboekt, ook in onze FoodValley-regio. Er zijn publiek-private samenwerkingen (PPS) opgetuigd en binnen die PPS-en gebeuren mooie dingen. Onderwijs en bedrijven komen dichter bij elkaar. In toenemende mate leiden ze zelfs samen leerlingen en studenten op. De verschillende bootcamps die we bij Knooppunt Techniek organiseerden zijn hier een mooi voorbeeld van. In zo’n bootcamp wordt uit de regio een vraagstuk ingebracht, waar multidisciplinaire studententeams mee gaan stoeien, altijd met behulp van vernieuwende technieken.

In een paar dagen leveren de teams oplossingen voor het vraagstuk. De bedrijven in de regio zijn hierbij aangehaakt. Zij dragen bij door materiaal, kennis en ondersteuning te bieden. Elke keer weer presenteren de studenten verrassende ideeën die de verwachtingen te boven gaan. Tijdens zo’n evenement wordt veel geleerd, netwerken worden verstevigd, en – niet onbelangrijk – iedereen heeft plezier in het oplossen van vraagstukken die er toe doen. Natuurlijk blijven er uitdagingen.

Ondanks een arsenaal aan evenementen lopen we nog steeds achter als het gaat om kiezen voor technisch beroepsonderwijs. Bij de aftrap werd gesteld dat we van ‘2:10’ naar ‘4:10’ zouden moeten zien te komen; kortom, 40 % van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zou voor een beta-technisch profiel moeten kiezen. In havo en vwo zijn flinke stappen gezet, maar het vmbo heeft – ook in onze regio – nog steeds niet de juiste knop gevonden om aan te draaien. In andere sectoren zie je dat tv-programma’s invloed hebben op de instroom in opleidingen. Na ‘Heel Holland bakt’ bleek het aantal aanmeldingen in de Horeca-opleidingen toe te nemen. De misdaadserie CSI had effect op de instroom bij criminologie en Freek Vonk weet te bewerkstelligen dat veel kinderen iets met exotische dieren willen. Bij de beleving ‘techniek’ komen we nog niet veel verder dan Bob de Bouwer en Buurman & Buurman. Wat als we een icoon vinden, een ‘voorbeeldheld’ die de wow-factor toevoegt, waarmee we ook in de techniek een grote stap kunnen zetten. Als de techneuten in spé eenmaal binnen zijn, ervaren ze vanzelf wel samen met het regionale bedrijfsleven hoe uitdagend techniek is. Dus, wie draagt de nieuwe voorbeeldheld aan…?

Joop Hazeleger is directeur van Knooppunt Techniek, dé netwerkorganisatie als het om techniek draait. Knooppunt Techniek werkt met onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan:

Kiezen voor techniek – het vergroten van de instroom in technische opleidingen
Leren in techniek – het bieden van actueel en aantrekkelijk onderwijs
Werken in techniek – het stimuleren van een leven lang leren