De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

‘Het gaat niet alleen om de wetgeving, het gaat vooral om mensenlevens’

Gerben en Wouter van de Goor
4 minuten

Voorkomen is beter dan genezen. En mocht er onverhoopt een bedrijfsongeval gebeuren, weet dan wat je te doen staat. Wie veiligheid op de werkvloer serieus neemt, schakelt AREHBO in. Deze allround dienstverlener uit Ede levert een totaalaanpak op het gebied van service, advies, brandbeveiliging en veiligheidstrainingen.

 

‘Wegens een groeiende organisatie en ruimte gebrek is AREHBO verhuisd van de Hoorn naar dit royale pand aan de Keesomstraat. Hier zit alles onder één dak. We hebben de beschikking over zes instructielokalen, een royale kantine en buiten een blusunit. Ook zijn er zeven kamers met verschillende realistische scenario’s, variërend van een werkplaats tot een magazijn met gevaarlijke stoffen. Meer bedrijfsruimte betekent dat we meer cursisten tegelijkertijd kunnen opleiden.’

Aan het woord is Wouter van de Goor, samen met zijn broer Gerben eigenaar van AREHBO. Het bedrijf, gespecialiseerd in BHV-, EHBO- en VCA-trainingen en in brandwerende middelen en brandbestrijdingsmiddelen, werd in 1998 opgericht door hun vader. ‘Die begon vanuit huis. De reanimatiepoppen lagen achter de bank. Anderhalf jaar geleden namen wij AREHBO over.’

De naam is een samentrekking van ARBO en EHBO. Dus aandacht voor de arbeidsomstandigheden, EHBO- en BHV-hulp en brandveiligheid. Ook zelfs voor een anti-agressieaanpak. Wouter is instructeur EHBO, Gerben is instructeur brand, ontruiming en communicatie. AREHBO volgt de richtlijnen van het Oranje Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. Het erkende opleidingsinstituut is KIWA- en REOB-gecertificeerd.

‘Een risico-inventarisatie is wettelijk verplicht’

vlnr: Gerben en Wouter van de Goor

Boete

‘Bij alle bedrijven met werknemers is een risico-inventarisatie wettelijk verplicht. Dat geldt ook voor het organiseren van bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV’ers is afhankelijk van de risico’s in een organisatie. In één dag tijd kunnen we alle risico’s analyseren. Variërend van pestgedrag op de werkvloer tot zitgedrag achter de computer en van (nood)verlichting tot ventilatie en vluchtroutes. Aan de hand van de risico-inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld.’

Dat is niet vrijblijvend. De arbeidsinspectie en de brandweer controleren op naleving van de veiligheidseisen. Bij in gebreke blijven kan de overheid een boete van 4500 euro opleggen. Bedenk dat een inspectierapport veel goedkoper uitvalt. Bovendien reageert een verzekeraar terughoudend als er een bedrijfsongeval plaatsvindt. De werkgever heeft een zorgplicht jegens zijn personeel en de overige gebruikers van zijn bedrijfspand.

AREHBO keurt blusmiddelen en noodverlichting en stelt ontruimingsplannen op. Gerben: ‘Verder zorgen wij voor correcte en gecertificeerde brandwerende doorvoeringen in een pand. Om kabels, leidingen en kanalen aan te leggen, worden er sparingen gemaakt in de wanden. Die mogen de brandwerendheid niet tekort doen.’

‘Vrij bijzonder is onze BHV escape room’
BHV escape room

Het volgen van een BHV-cursus is een must. Net als de verplichte jaarlijkse BHV-herhaling. ‘Het is hetzelfde als leren veters strikken: blijven oefenen. Het kost BHV’ers een dag om hun kennis en competenties weer op niveau te krijgen. Het gaat erom dat BHV’ers de hulp kunnen bieden die ze moeten geven. En adequaat reageren bij een calamiteit. Het gaat niet alleen om de wetgeving, het gaat vooral om mensenlevens.’

Een BHV’er heeft een voorpostfunctie. ‘Hij koopt tijd voordat de professionele hulpverlening in actie komt. Dat redt levens. Bij een ernstige bloeding kan een mens in twee minuten doodbloeden. Ook bestaan er driehonderd soorten epileptische aanvallen. Zaak is om die tijdig te onderkennen. Wie goed getraind is, kan sneller het verschil maken. Tijdens BHV-cursussen zorgen lotusslachtoffers voor levensechte simulaties. We laten onze cursussen zo goed mogelijk aansluiten op het type organisatie.’

AREHBO kan ook in company BHV-cursussen verzorgen. Of op dertig locaties in heel Nederland, in samenwerking met BHV Oké. Klanten van AREHBO kunnen hierop inschrijven. ‘Vrij uniek in deze regio is onze BHV escape room’, vervolgt Wouter. ‘De beginsituatie is een slachtoffer met een ernstige bloeding. Wie goed nadenkt en de juiste hulpmiddelen vindt en toepast, ontvangt de cijfercode om te ontsnappen. Een leuk en leerzaam spel dat bovendien nuttig is voor de teambuilding. Datzelfde bieden we met gevarieerde en uitdagende BHV-teambuildingsprogramma’s op locatie. Bijvoorbeeld op de Ginkelse Heide.’

” Een reanimatie opstarten zorgt voor een toenemende overlevingskans van 40 à 50 procent”

‘We gaan voor een verbinding op de lange termijn’
Feedback bij hartmassages

Voor de afwisseling en uitdaging worden de BHV-herhalingscursussen jaarlijks aangepast. Afgestemd op nieuwe ontwikkelingen en voorschriften in de markt. ‘Naast de verplichte onderdelen is het verstandig om steeds iets extra’s aan te bieden. Als tweede opleider in Nederland introduceren wij dit jaar de SimCPR Trainer. Een gecertificeerd apparaatje in de vorm van een horloge dat automatisch feedback geeft bij hartmassages. Het registreert de snelheid en diepte van hartcompressies. Dat geeft jezelf vertrouwen en verhoogt de effectiviteit van een hartreanimatie. Een prachtige innovatie, die je naast de AED kunt hangen. Een reanimatie opstarten zorgt voor een toenemende overlevingskans van 40 à 50 procent Bij de inzet van een AED plus reanimatie stijgt de overlevingskans tot 70 procent.’

Om de totaalaanpak helemaal compleet te maken, werkt AREHBO samen met BHVsupport.nl Dat was een bedrijfsonderdeel, maar opereert tegenwoordig zelfstandig. Een derde broer runt deze webshop voor EHBO- en BHV-materialen.

‘Het is niet slim om voor een heftruckcursus naar de ene partij te gaan en voor een BHV-cursus naar een andere. AREHBO is één contactpersoon voor alle veiligheidsissues op de werkvloer. Een complete ontzorging dus. Sommige klanten weten ons al meer dan twintig jaar te vinden. We gaan voor een verbinding op de lange termijn. Bij bijna alle Edese basisscholen, de gemeente Ede, kinderdagverblijven en zeer uiteenlopende MKB-bedrijven komt AREHBO over de vloer. Daarnaast leveren we EHBO’ers voor evenementen.’

Veiligheid is dus een vak. Uw veiligheid is bij AREHBO in veilige en vertrouwde handen.

AREHBO
Keesomstraat 19
6717 AH Ede
T 0318-47 88 70
www.arehbo.nl
info@arehbo.nl