De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

ICT onmisbaar bij innovaties Foodvalley

4 minuten

Ontwikkelingen in de agrosector gaan razend snel. Samenwerken versnelt innovaties. En ICT is onmisbaar. Dat bleek half oktober tijdens de Taste of IT perstour langs vijf bedrijven in de regio Foodvalley, zoals het gebied rond Wageningen wel genoemd wordt. Wat hebben het verpakken van eieren met big data te maken?

Tekst: Paul de Jager. 

De tour begon in het gebouw van innovatieve werkplek en evenementenlocatie VONK360 in Veenendaal. Hier gaf Gerrit Valkenburg de aftrap. Hij is secretaris van ICT Valley, een stichting die zich toelegt op het versterken van ICT-bedrijven in de regio. Valkenburg benadrukte dat de ICT-kennis die bedrijven in huis hebben meer aandacht verdient. Een andere verbinder is ICT Campus, het samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Projectmanager Alieke Jansen vertelde dat dit samenwerkingsverband voor de periode 2017-2020 2,8 miljoen euro beschikbaar heeft om de regio uit te laten groeien tot hét landelijk ICT-centrum op het gebied van Food, Health en Tech. De Digital Foodvalley Hub is daarin een speerpunt met veel aandacht voor de aanpak van wereldvoedselvraagstukken. Docent innovatieve bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede Roelof van der Horst gaf aan dat het onderwijs door middel van probleemgericht onderwijs nauwe aansluiting zoekt bij het bedrijfsleven.

Integrale bedrijfsprocessen
Het eerste bedrijf dat de Taste of IT perstour aan deed was Mprise in Veenendaal. Dit bedrijf is gespecialiseerd in software applicaties voor de tuinbouw en geeft daar jaarlijks aan 2500 cursisten les over. Directeur Joop de Jong: “We hebben software ontwikkeld die alle bedrijfsprocessen integraal onderbrengt in één programma. Van de inkoop van zaden tot kweek en verkoop. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld heel praktisch de capaciteit in de kassen optimaal plannen”. Expert Business Innovatie Cor Verdouw vult aan dat kas en kantoor steeds meer één geheel vormen. Sensoren in de kas en op het veld leveren data die op de smartphone af te lezen zijn. Vragen als ‘waar is gewasbescherming nodig’ en ‘waar komt ruimte vrij in de kas’ zijn met een druk op de knop te beantwoorden. Mprise heeft een ontwikkelteam van tien medewerkers om aan innovaties te werken voor – en in nauw overleg met- de honderd klanten in binnen- en buitenland.

Voedingsadvies op maat
Het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede vormde de tweede stop van de perstour. Hier werkt de Stichting Alliantie Voeding in de Zorg als landelijk erkend expertisecentrum aan innovaties op het snijvlak van voeding, zorg en techniek. Zo ontwikkelt de Stichting een Eetscore. De Eetscore is een online tool die beoordeelt in welke mate iemand volgens de Richtlijnen Goede Voeding eet. Dit wordt vertaald naar voedingsadvies op maat. Door het implementeren van de Eetscore in de zorgketen kan gezondheidswinst worden bereikt. “Minder ziek, door betere voeding”, is volgens projectleider Anne Slotegraaf het uitgangspunt. Zo worden voedingsgerichte factoren ingezet bij de afdeling interne geneeskunde van het ziekenhuis om bloeddruk van patiënten omlaag te brengen. De Wageningen Universiteit is nauw betrokken bij het project.

Oogstresultaat
AgroCares in Wageningen is een speler op de wereldmarkt waar het gaat om het ontwikkelen van apparatuur voor de agrarische sector voor het monitoren en analyseren van nutriënten (essentiële voedingsstoffen) in de bodem, in diervoeding en sinds kort ook in blad. Dit gebeurt met de zelf ontwikkelde sensor- en databasetechnologie: een draagbare scanner en een lab-in-a-box, een sensor lab. “Bodemvruchtbaarheid bepaalt zestig procent van het oogstresultaat”, vertelde Manager Marketing & Communication Angelique van Helvoort. AgroCares kan met behulp van zelf ontwikkelde hard- en software grond analyseren en direct uitvoerbare adviezen voor grondverrijking geven. Het eigen archief met maar liefst 15.000 grondmonsters helpt om tot een afgewogen vergelijk van grondkwaliteit en verbetermogelijkheden te komen. De analyse van veevoer leidt tot een helder advies over eventueel bijvoeren. Van Helvoort is blij met Wageningen als vestigingsplaats omdat de Wageningen Universiteit wereldwijd een grote naam heeft. Dat opent deuren. Bovendien betrekt AgroCares graag hoog opgeleid personeel van de nabij gelegen universiteit.

Persoonlijk voedingsadvies
Een bezoek aan Wageningen Food & Biobased Research op de universiteitscampus is een logisch vervolg van de tour langs ICT in the Foodvalley. Hier staat voedsel informatica deskundige professor Jan Top klaar. “We helpen app-bouwers om wetenschappelijk gefundeerde persoonlijke voedingsadviezen te geven”, vertelt hij. Daarbij ligt de nadruk op het persoonlijke karakter van het advies. Daartoe wordt onderscheiden of de consument laag of hoog opgeleid is en of hij gemotiveerd is om gezond te eten. Ook life style, allergieën, prijzen, gemak en nog tal van andere data, zoals bijvoorbeeld die van de World Health Organisation, worden verdisconteerd. “De kracht van ICT is dat het alle informatie die nodig is voor een juist voedingsbesluit, klaar kan zetten”, aldus Top.

Big data en het ei
Moba in Barneveld tenslotte, is fabrikant van machines voor het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. Wereldwijd gaan er dagelijks een miljard eieren door de machines van Moba. Paul Buisman is er productmanager. Hij vertelt dat Moba op een gegeven moment een enorme slag maakte door productiedata –geanonimiseerd- te verzamelen en centraal, in de cloud, op te slaan. Zo ontstond er een wereldwijd online overzicht over het rendement van de door Moba geleverde machines. Daardoor konden resultaten vergeleken worden en waar de productie achter bleef voorstellen voor efficiëntie verbetering gedaan worden. Ook gegevens als barstjes in de eierschaal, vervuiling in of om het ei, gewicht en afmeting werden digitaal in kaart gebracht. Alle data leveren een schat aan managementinformatie over de dagproductie en kwaliteit van verpakte eieren, een vergelijk met soortgelijke bedrijven en efficiency. “We bieden een objectieve kijk op data en een goede kijk op verbetermogelijkheden”, zegt Buisman over de relatie tussen de eieren en big data.