De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

“Ik weet precies waar ik naartoe wil met mijn bedrijf”

David van de Bunt en Rachel Dibbets
3 minuten

Nijkerk – David van de Bunt (30) is sinds kort de directeur van Pijpers Bronbemalingen B.V. in Nijkerk. Hij heeft een bijzonder verhaal, want hij is de vierde generatie die aan het roer staat bij dit traditionele en nuchtere familiebedrijf. Senior Accountant Rachel Dibbets van BDO Accountants en Adviseurs heeft dit intensieve overdrachtsproces begeleid. “De hele familie gunt David zijn nieuwe rol in het familiebedrijf en is trots dat het bedrijf binnen de familie wordt voortgezet”

 De historie van Pijpers Bronbemalingen gaat bijna een eeuw terug. In 1923 is de overgrootvader van David begonnen met een bouwbedrijf. Na de Tweede Wereldoorlog is hij zich meer gaan richten op het aanleggen van putten bij boeren in de omgeving van Nijkerk. “Daar hadden ze bronbemaling bij nodig,” vertelt David. “Er was één bedrijf dat dit deed, maar daar kwam nooit iemand van opdagen. Uit frustratie daarover zijn ze er toen maar zelf mee begonnen.”

“Bijna iedereen die hier in dienst komt, blijft tot aan zijn of haar pensionering.” 

Frisse wind

Het bedrijf was tot voor kort in handen van zeven ooms/tantes en de moeder van David en groeide gestaag in een verzadigde markt. Om toekomstbestendig te blijven was innoveren noodzakelijk. “In 2018 hebben we onszelf ten doel gesteld dat we als familiebedrijf ons steentje wilden bijdragen aan de energietransitie” zegt David. “Dat vroeg om innovaties. Daar hebben we toen veel over gepraat met Rachel. Zij is al twintig jaar onze accountant en meer: ook onze steun en toeverlaat op strategisch terrein. Dat heeft uiteindelijk geleid tot onze nieuwe tak van sport: het aanleggen van gesloten bodemenergiesystemen”. Tijdens deze gesprekken die Rachel voerde in die periode, was al vaker gesproken over overdracht binnen de familie. Belangrijk argument hierbij was om juist de jongste generatie aan de slag te laten gaan met het duurzaamheidsaspect. “Het is fijn dat er een frisse wind door het bedrijf waait. Pijpers heeft zich altijd gekenmerkt door een goede ondernemersmentaliteit. Die zie ik nu bij David ook weer terug. Ik heb met veel plezier het gehele proces rondom de overdracht mogen begeleiden. En zie dat er een mooi bedrijf staat met een duurzame toekomstvisie!”

“Een deskundige begeleiding door BDO in het gehele traject van strategie tot waardering van de onderneming en financiering van de overdracht gaf mij rust.”

NextGen

Op aanraden van Rachel heeft David deelgenomen aan de masterclass NextGen van BDO. In vijf bijeenkomsten worden een aantal thema’s behandeld waarmee de volgende generatie te maken gaat krijgen in hun rollen als medewerker, directeur, eigenaar of familielid. “Het is complexe materie. Het gaat immers om de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap met – zeker voor de gemiddelde ondernemer – fiscale, juridische en financiële valkuilen. Voor familiebedrijven spelen daarnaast ook de spanningsvelden tussen familie- en bedrijfsbelangen een belangrijke rol in het proces. “Je moet met Kerst nog wel met elkaar onder de kerstboom kunnen zitten,” zegt Rachel daarover. Het resultaat voor de jonge directeur is dat hij extra bagage heeft om Pijpers de toekomst in te loodsen. “Heel mooi om te ervaren hoe BDO me daarin meenam,” blikt David daarop terug. “Het sparren met andere ondernemers heeft me ook veel gebracht. Heel boeiend om te leren over de speciale dynamiek binnen familiebedrijven. Ik kan het iedereen aanraden om zich in te schrijven voor de masterclass.”

https://nextgen-2022.events.bdo.nl/  

BDO Accountants & Adviseurs B.V.
Rachel Dibbets AA
T 06-51 633 549
E rachel.dibbets@bdo.nl

Pijpers Bronbemalingen B.V.
Nijverheidsstraat 21, Nijkerk
T 033-2452541
E aardwarmte@pijpersbronbemalingen.nl
I www.pijpersbronbemalingen.nl