De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Inbreuk op auteursrecht: een routekaart

Mr. A. Heijink is advocaat & partner bij Heijink & Meure advocaten
2 minuten

Bij het plaatsen van afbeeldingen op websites wordt het auteursrecht nog wel eens vergeten. Dan kan het maar zo gebeuren dat je later een bericht krijgt van een jurist die schadevergoeding claimt.

Laten we voorop stellen dat inbreuk op auteursrecht (uiteraard) niet is toegestaan. Dat een auteursrechthebbende, bijvoorbeeld een fotograaf, zijn werk beschermt is logisch.  Een grote gemene deler is dat de toonzetting van de brieven met zo’n schadeclaim vaak uitlokt om ‘er vol tegenin te gaan’ , ook wel ‘brulbrief’ genoemd. . Toch is dat niet altijd verstandig. Daarom wordt hieronder een korte routekaart beschreven hoe om te gaan met dit soort berichten.

Inbreuk?

In ‘de brief’ dient te worden omschreven om welke afbeelding het zou gaan. Gaat het om een afbeelding die u gebruikt heeft?

  • Check per afbeelding of deze wel op uw website staat en of men de juiste partij aangeschreven heeft.
  • Check dan ook hoe die afbeelding op uw website terecht gekomen is (uzelf, een medewerker of een externe partij bijvoorbeeld).
  • Verzamel ook informatie over de plaats op de site, de pagina, formaat, pixels, etc. Dat kan later relevant zijn bij een eventuele schadevergoeding.
  • Check of u de afbeelding gekocht heeft, of dat u een licentie heeft (bijvoorbeeld een abonnement bij een site). Check dan de bijbehorende documentatie en of uw de licentie heeft betaald.
  • Is de foto door een externe partij geplaatst op uw site of een ander? Mogelijk hebben zij een licentie of zijn zij dan bereid het probleem in overleg op te lossen.

Is uw website en forum waarop ook afbeeldingen geplaatst kunnen worden, maak dan gebruik van een ‘notice and takedown’ procedure om de inhoud te verwijderen.

Auteursrecht?

Vaak wordt in een ‘brul brief’ volstaan met een ‘mededeling’, namelijk dat u inbreuk maakt op het werk van een fotograaf bijvoorbeeld. Maar is dat wel zo en waar blijkt dat dan uit? Vaak worden afbeeldingen gemaakt in opdracht van een derde. Dan kan het maar zo zijn dat de fotograaf geen auteursrecht meer kan inroepen. Afbeeldingen zijn alleen beschermt als sprake is van een creatieve prestatie. Niet ieder gebruik van een auteursrechtelijk werk is een inbreuk. Zo kan soms gebruik worden gemaakt van een citaatrecht. Dat komt vaak voor bij tekst (een citaat met bronvermelding in een boek bijvoorbeeld). Dat is ook mogelijk met afbeeldingen, maar dan moet het ook echt een citaat zijn en niet een “verkapte inbreuk” door een concurrent bijvoorbeeld. Ook gebruik als parodie (Van Dale: “Een grappige nabootsing”) kan geoorloofd zijn.

Schadevergoeding

Als er wel sprake is van inbreuk op auteursrecht dan is het verplicht om dat (direct) te stoppen (dus de afbeelding van de website of forum of de hele pagina), etc. Maar als dat is gebeurt is er dan nog wel schade? Een schadevergoeding is alleen terecht als ook echt sprake is van schade. Gaat het om een afbeelding van shutterstock.com of een soortgelijke website, kijk dan naar hun tarieven. Die zijn vaak (veel) gunstiger. Anders kan ook worden vergeleken met gangbare tarieven, zoals van Stichting FotoAnoniem (fotoanoniem.nl/tarievenlijst-fotoanoniem/).

Aanpak

Het is de toon die de muziek maakt. Is (mogelijk) sprake van een inbreuk, probeer dan z.s.m. een oplossing te zoeken, met name om procedures te voorkomen.  Anders dan bij “gewone” rechtszaken worden in zg. IE – zaken proceskosten toegekend op basis van de werkelijke kosten in plaats van de “lagere” tarieven die de rechtbank hanteert (het “liquidatietarief”).

Bent u aangeschreven in verband met een inbreuk? Laat u niet overrompelen en vraag juridisch advies.

© Heijink & Meure advocaten