De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

‘Kleine lettertjes’

Jan-Willem Mouthaan (advocaat gespecialiseerd in ICT-recht.
2 minuten

Kleine lettertjes, populair zijn ze niet en ze worden evenmin vaak gelezen of serieus genomen. Ik heb het hier over algemene voorwaarden. Een column schrijven over ‘kleine lettertjes’, is dan ook niet een onderwerp dat hoog op mijn wensenlijst staat. Toch waag ik mij er deze keer aan.

In de praktijk heb ik de laatste jaren veel gevallen voorbij zien komen waarin algemene voorwaarden het verschil maakten en juist ook voor toegevoegde waarde kon zorgen. In deze column een aantal praktische zaken waarmee algemene voorwaarden het verschil kunnen maken.

Het is overigens volstrekt onterecht dat algemene voorwaarden in kleine lettertjes wordt afgedrukt, de inhoud is namelijk erg relevant een heeft in veel gevallen praktische meerwaarde.

Overmacht

Een onderwerp dat de laatste weken veel aandacht krijgt, is overmacht. In het Burgerlijk Wetboek is een definitie opgenomen voor overmacht, maar deze norm is heel algemeen geformuleerd. Door in de algemene voorwaarden concrete situaties op te nemen die gelden als overmacht, kan je vooraf bepalen wat onder overmacht valt. Zo kan je bepaalde risico’s die voorkomen bij de bedrijfsvoering, omschrijven als overmacht. Het gevolg? In een overmacht situatie kun je niet schadeplichtig worden. Daarnaast kan de andere partij ook geen nakoming eisen. Het nadeel daarvan is wel dat de overeenkomst ontbonden kan worden, al kan daarvoor weer een termijn worden opgenomen. Kortom, maatwerk is mogelijk.

Incasso

In de praktijk zie ik vaak dat het incasseren van een vordering waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, vaak effectiever en sneller verloopt. Veel problemen bij het incasseren van vorderingen, met name zakelijke vorderingen, kunnen in de algemene voorwaarden worden voorkomen. Denk hierbij aan duidelijke bepalingen over het moment waarop de overeenkomst tot stand komt, termijnen en aansprakelijkheid. Door hierover bepalingen op te nemen, kunnen veel discussies worden voorkomen, waardoor een incassotraject sneller verloopt.

 Vervaltermijn

Een effectief middel om schadeclaims te voorkomen, is het gebruik van een vervaltermijn. Bij een vervaltermijn komt een recht op schadevergoeding na een bepaalde tijd te vervallen. Wordt er door de andere partij een schadeclaim ingesteld, maar is de vervaltermijn al verstreken? Dan is het recht op een schadeclaim vervallen. Deze vervaltermijn kan niet worden verlengd, wat bij een verjaringstermijn wel kan. Het opnemen van een vervaltermijn is dus een effectief middel om aansprakelijkheid na een bepaalde periode uit te sluiten.

Aansprakelijkheid

In nagenoeg iedere algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Een beperking van de aansprakelijkheid zorgt ervoor dat de financiële risico’s worden beperkt tot een bepaald bedrag. Het is dan duidelijk wat het maximale risico is. Echter luistert de formulering van zo’n bepaling heel nauw, en is het van belang dat deze goed aansluit bij de bedrijfsvoering.

Kleine lettertjes, grote gevolgen. De term kleine lettertjes dekt eigenlijk niet de lading van de algemene voorwaarden. Wat ik zie in de praktijk is dat ze het verschil maken en voor toegevoegde waarde kunnen zorgen. Die toegevoegde waarde zit vooral in het bieden van zekerheid over verplichtingen en risico’s. Kortom, het gebruik van algemene voorwaarden is ondanks dat ze niet populair zijn, sterk aan te raden. En: het up-to-date houden eveneens!

Jan-Willem Mouthaan is advocaat bij Heijink & Meure advocaten en gespecialiseerd in ICT-recht. Heijink & Meure advocaten is als partner verbonden aan ICT Valley.

Tel. 06 463 753 00
E-mail: mouthaan@heijinkenmeure.nl