De ZakenMarkt De ZakenMarkt

Nationale ‘Right to Challenge’ als oplossing voor maatschappelijk vraagstuk

2 minuten

Woonconcept Welkom daagt gemeentes uit

Gemeentes krijgen steeds meer verantwoordelijkheden voor maatschappelijke vraagstukken, maar kunnen hulp van private initiatieven goed gebruiken. Burgers en organisaties die het slimmer, beter of goedkoper denken te kunnen, worden daarom door het ‘Right to Challenge’ aangespoord om gemeentetaken over te nemen. Welkom is een woon-, leer- en vitaliteitsconcept inéén en wil gemeentes in ons land uitdagen. Het initiatief geeft namelijk invulling aan de taak van de gemeente om onderdak te organiseren voor mensen die dat hard nodig hebben.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezocht recent de Veenendaalse vestiging van Welkom. Met de nodige steun vanuit Den Haag daagt Welkom gemeentes nu uit via de Right to Challenge-regeling. Zo kan aan een groeiend aantal mensen onderdak geboden worden, juist aan hen die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Right to Challenge

Het maatschappelijk initiatief ‘Right to Challenge’ is naar Brits voorbeeld opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en streeft meer burgerparticipatie na. Burgers die het slimmer, beter, goedkoper of anders denken te kunnen doen, krijgen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die taken en worden betaald uit structurele middelen. Eerder publiceerde de Universiteit van Leiden een voorstudie waaruit enkele knelpunten naar voren kwamen, zoals het financiële en juridische aspect. Daarnaast blijkt er enerzijds behoefte van burgers aan kennisoverdracht en anderzijds duidelijkheid over het ‘Right to Challenge’ vanuit de gemeente. Succesvolle initiatieven zoals Welkom kunnen hier als voorbeeld dienen.

Welkom

Burgers die door krapte op de huizenmarkt of door gebrek aan urgentieverklaring vaak tussen wal en schip vallen, huren een woning bij Welkom. Hier worden zij professioneel begeleid om zo een toekomst te creëren op het gebied van wonen, werken, leren en zorgvitaliteit. Cora van de Bovenkamp, initiatiefneemster van Welkom: “Doordat we alle professionals onder één dak hebben ondergebracht en we kijken naar het hele verhaal achter de bewoner, kunnen we een gerichte aanpak toepassen die efficiënter en kostenverlagend is. We kijken naar mogelijkheden om een landelijke uitrol tot stand te brengen door andere gemeenten uit te dagen.”

Toekomst

Staatssecretaris Blokhuis bevestigde na zijn bezoek aan Welkom Veenendaal dat juist gemeentes dit concept kunnen omarmen als een waardevol initiatief. Na het succes in Veenendaal en de toegezegde uitbreiding in Ede, zit Welkom met andere gemeenten om de tafel voor het bespreken van hun toekomstplannen. Dit Right to Challenge-project laat zien hoe gemeente en burger samen effectief maatschappelijke doelen na kunnen streven.

Gemeenten die interesse hebben in deelname aan Right to Challenge kunnen contact opnemen met Wilhelm Doeleman via wilhelm@wijhetenwelkom.nl