De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

O2 Accountants wil ondernemer breed ondersteunen en adviseren

vlnr: Hans Liefrink en Jan Lamper
3 minuten

Met de overname van Lamper accountants en adviseurs is de slagkracht en dienstverlening van O2 Accountants vergroot. “Onze dienstverlening eindigt niet met het opstellen van de jaarrekening, maar begint daar juist. We willen de ondernemer breed  ondersteunen en adviseren”, vertelt Hans Liefrink, oprichter van en partner in O2 Accountants.

Hans Liefrink toont zich verheugd over de overname van Lamper accountants en adviseurs. Hij schetst kort de voorgeschiedenis: “In 2002 ben ik samen met een oud-studiegenoot in Culemborg O2 Accountants begonnen. In 2006 werd de Wet Toezicht Accountantsorganisaties van kracht. Die behelst strengere regels en een vergunningsplicht (De zogenaamde AFM-vergunning) voor de controle van jaarrekeningen. Sinds 2010 hebben we die AFM-vergunning om het wettelijk controlewerk te mogen doen. Dat viel samen met de start van een vestiging van O2 Accountants in Dordrecht. In 2015 is accountantskantoor Schuit & Van der Velde Accountants & Adviseurs uit Ede bij ons gekomen. Ook het EB-portaal met HRM adviseurs en voor loonadministraties voegde zich bij ons. En vanaf 1 januari van dit jaar is Lamper Accountants en Adviseurs toegetreden. Met Jan hebben we een senior-fiscalist in huis. Met hem kwamen ook vier financieel specialisten mee. Zo is in Ede onze vestiging uitgebouwd en staan we garant voor een breed scala aan diensten”. Jan Lamper vult aan: “We zijn met elkaar een organisatie die het verschil kan maken. En ik ben ook blij dat ik continuïteit kan bieden aan mijn klanten.”

“Wij willen samen met de ondernemer optrekken”

Onderscheid


Volgens Hans Liefrink weet O2 Accountants zich op een heldere manier te onderscheiden. Hij verklaart: “Het opstellen van de jaarrekening is bij ons geen eindpunt, maar een startpunt. We proberen de bestuurlijke informatievoorziening van een bedrijf als een efficiënt proces op te tuigen. De jaarrekening is daar een onderdeel van. We gaan verder dan die jaarrekening in die zin dat we het belangrijk vinden om samen met onze cliënten op te blijven trekken. We willen zogezegd dicht bij die ondernemer staan en niet alleen bij de onderneming. Dat geldt gedurende de hele levenscyclus van zijn bedrijf. Dus zowel in goede- als slechte tijden. Daarmee komen alle facetten van het ondernemersbestaan en van de DGA aan bod, inclusief ingrijpende ontwikkelingen zoals bedrijfsopvolging, estate planning of het correct afwikkelen van een echtscheiding”.

‘Familiebedrijf kent bijzondere dynamiek’

Klantbetrokkenheid


O2 Accountants heeft 45 medewerkers in dienst, die het gewenste brede spectrum aan dienstverlening kunnen bieden. Daar onder zijn registeraccountants, MKB adviseurs, corporate finance specialisten, een scheidingsspecialist, financial estate planners, HRM-functionarissen en controlerend accountants. Op een juiste manier wordt er geïnvesteerd in de talenten en kwaliteiten van de medewerkers. Een extern onderzoeksbureau heeft O2 Accountants dan ook getypeerd als een mensgerichte organisatie. Hans Liefrink: “Dat vertaalt zich  ook in onze relatie met de klant. Die merkt dat we het menselijk aspect van het ondernemerschap nooit uit het oog verliezen. Inlevingsvermogen, aansluiting zoeken bij de klant, zeker bij de advisering van familiebedrijven is dat erg belangrijk. We kénnen onze klanten; onze klantbetrokkenheid is hoog”. Jan Lamper: “Die bedrijfsfilosofie leidt ertoe dat we een langdurige relatie opbouwen met onze klanten. Zo heb ik een klant waar ik al meer dan dertig jaar voor werk. Voor hem heb ik ook de bedrijfsopvolging en aandelenverkoop geregeld. Maar ook zaken als vermogensadvies en (levens-)testament komen hierbij kijken.”.

Familiebedrijf


Familiebedrijven kennen een interessante dynamiek omdat het allemaal om mensenwerk draait, is de ervaring van Hans Liefrink: “Pa zet het bedrijf op, kinderen komen erbij en springen op de rijdende trein. Die nieuwe generatie komt met verrassende inzichten, een nieuwe kijk op de producten, productie, bedrijfsvoering en afzetmogelijkheden. Vervolgens vindt iedereen er wat van”.  Hans Liefrink onderscheidt bij bedrijfsopvolging “de dynamiek rond het loslaten van het bedrijf door de senior” en “het in de kracht zetten van de nieuwe generatie’. Beide zijn van belang. Hij vindt het een interessant proces dat zowel psychologisch inzicht vergt als deskundigheid. “Wij proberen het proces te sturen op een mensgerichte manier, en met in achtneming van de beroeps- en accountancyregels”, aldus Hans Liefrink. Soms leidt bedrijfsovername tot ontvlechting, weet Jan Lamper. “Ontvlechting kan een oplossing zijn om ruzie te voorkomen. Dat is misschien niet de oplossing die pa voor ogen had. Maar de familie blijft wél bij elkaar zodat met Kerst gezamenlijk de kalkoen aangesneden kan worden. We zijn dan ook niet bang om in die richting te adviseren als dat nodig is”.

‘Wij sturen processen op een mensgerichte manier’

Continuïteit


“We kijken uit naar een plezierige samenwerking tussen de mensen van Lamper accountants en adviseurs en O2 Accountants. Daarbij ga ik ervan uit dat beide partijen elkaar versterken. Met Jan Lamper hebben we een prima senior fiscalist in huis gekregen. En Jan heeft gezorgd voor de continuïteit van de dienstverlening voor zijn cliënten. Dat toont zijn betrokkenheid bij de clientèle en geeft vertrouwen. Vertrouwen is een belangrijk aspect van ons werk”, benadrukt Hans Liefrink tot slot.

Over O2 Accountants
O2 Accountants is een financiële dienstverlener met vestigingen in Dordrecht, Culemborg, Ede en Gorinchem. De medewerkers verzorgen accountancy ( jaarrekening, audit, pre audit advies, fiscaal, administratie en HRM/loonadministratie) en advisering ( Overname, restucturing en recovery, waardebepaling, interim management & recruitment en fiscaal advies).