De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Ondernemers verwelkomen nieuwe Europese datawetgeving

< 1 minuut

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de nieuwe Europese Data Governance Act die op 25 november jl. werd gepresenteerd door de Europese Commissie. ‘Het wordt de komende jaren essentieel om een duidelijk kader te hebben voor het delen en hergebruiken van data waardoor Europa minder afhankelijk wordt van dominante spelers uit derde landen. Met de DGA is hiermee een belangrijke eerste stap gezet om de integriteit en weerbaarheid van onze data-infrastructuur zeker te stellen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Stimuleren datagebruik

De commissie wil samen met bedrijven en overheidsinstellingen het delen en hergebruik van data stimuleren door hiervoor een duidelijk kader neer te zetten. De DGA bevat daarom Europees geharmoniseerde voorwaarden waaronder data gedeeld en hergebruikt kunnen worden, zoals respect voor rechten van derden op data en monitoring door nationale toezichthouders. Hiermee schept de commissie niet het recht om data te hergebruiken maar is het de bedoeling om sectorspecifieke wetgeving over toegang tot data – zoals bijvoorbeeld in de auto-industrie, bij payment service providers en slimme meters – verder te ondersteunen.

Europese standaarden

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk dat er heldere Europese standaarden komen voor het delen van data tussen zakelijke gebruikers: ‘Het beter benutten van data is essentieel voor het verbeteren van de industriële economische basis van de EU in een open wereldmarkt’. Beide organisaties zijn voorstander van het scheppen van een geharmoniseerd kader voor het (vrijwillig) delen van data en juichen het toe dat ook de Europese Unie deze koers volgt. ‘Het is daarbij wel belangrijk dat zaken als privacy en een gelijk speelveld goed beschermd worden. Zo moet de datastrategie in overeenstemming zijn met mededingingsregels en moet het delen van data met betrekking tot persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de AVG’, aldus de ondernemingsorganisaties.