De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Oogst van de MKB Business Versneller in de Foodvalley

< 1 minuut

Vierentwintig ondernemers van achttien verschillende bedrijven uit de Foodvalley sloten dinsdag 9 juli het trainingstraject van de MKB Business Versneller af bij Van der Valk hotel in Veenendaal. Tijdens een feestelijke finalemiddag presenteerden de deelnemers hun bedrijf en ‘versnelling’.

Veel ondernemers kennen het: te druk zijn ín je bedrijf om áán je bedrijf te werken. Om bedrijven te stimuleren om even stil te staan bij hun business en om te gaan werken aan de groei van hun bedrijf, startte de Rabobank dit voorjaar met het trainingstraject MKB Business Versneller. Een programma dat prima past bij de Rabobank, omdat zij ondernemers wil helpen groeien. De twee Rabobanken in de Foodvalley (Gelderse Vallei en Vallei en Rijn) boden dit programma aan hun klanten aan. De trainingen vonden in drie groepen plaats op de kantoren in Barneveld en Ede.

De MKB Business Versneller is een trainingstraject van, door en met ondernemers, waarin de deelnemers in zes bijeenkomsten hun vaardigheden als ondernemer kunnen verdiepen en een versnelling in de eigen organisatie kunnen aanbrengen. Onderwerpen als strategie, marktbenadering, innovatie en de organisatie van de onderneming kwamen aan de orde.
Tijdens de netwerkborrel gaven veel ondernemers aan het zeker waardevol te vinden dat je zaken waar je in je bedrijf tegenaan loopt kunt delen met collega-ondernemers. “Je leert van elkaar omdat je volop adviezen en tips krijgt en geeft.”

Bij de afsluitende sessie van de MKB Business Versneller waren vertegenwoordigers aanwezig van Provincie Gelderland, Oost NL, VNO-NCW en beide Rabobanken. De aanwezige deelnemers presenteerden hun bedrijf en versnelling tijdens een korte pitch van zo’n twee minuten. Rob den Hollander (directeur Bedrijven Rabobank Vallei en Rijn) en Jos Goor (manager Bedrijven Rabobank Gelderse Vallei) overhandigden de deelnemers aan het einde van de middag een certificaat van deelname.