De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Oprichter Gijs Huisman vertelt over opereren op het snijvlak van emotie en ratio

Gijs Huisman
5 minuten

G2O merken­bouwers met een hele eigen kijk op merken

Onlangs is het van oorsprong Utrechtse branding-bureau G2O naar Veenendaal verhuisd. En met die verhuizing is de regio een eigenzinnig bedrijf rijker, dat ondernemers en organisaties met een unieke aanpak helpt hun identiteit te doorzien, te omarmen en te ontwikkelen. “Wij bijten ons vast in de organisatie tot we écht doorgronden wat er leeft.”

Oprichter Gijs Huisman (1975) is een man met een visie. Al sinds hij in 1998 zijn bureau oprichtte, probeert hij opdrachtgevers mee te nemen op een journey inwards. Immers, diep in de kern van iedere organisatie ligt het antwoord op de vraag wat je naar buiten toe moet uitstralen. En hoe zichtbaarder je die unieke kern boven tafel krijgt, des te sterker en oprechter het merk dat de buitenwereld te zien krijgt. Zelf legt Gijs het als volgt uit: “Bij G2O zijn we ervan overtuigd dat merken en organisaties gemaakt worden door leiders en de mensen die er werken. In hun collectieve waarden, ervaringen, visies en overtuigingen schuilt de unieke kracht van het bedrijf. Daarom beperken wij ons nooit uitsluitend tot de input van de communicatieafdeling bij een branding-vraagstuk, maar bijten wij ons net zo lang vast in het bedrijf tot we volledig doorzien – en doorgronden – wat er écht in die organisatie leeft en waar de energie stroomt.”

Unieke aanpak

In dat proces volgt het bureau niet bepaald de gebaande paden. Gijs en zijn team passen een bijzondere combinatie toe van  bestaande modellen en theorieën, maar leggen daar nog een hele eigen, psychologische laag overheen. Gijs: “Ik durf wel te zeggen dat die G2O-aanpak echt uniek is. Die combinatie tussen emotie en ratio is ons geheim.”

Solide fundament

De uitkomst van deze diepgravende brand scan is het fundament waarop G2O vervolgens het merk gaat opbouwen. Brand building volgens G2O is namelijk een stapsgewijs proces, vergelijkbaar met het bouwen van een huis. Vanaf het fundament stapelt iedere verdieping zich op de vorige. Eentje overslaan kan niet, alleen een goede, stapsgewijze aanpak leidt tot kwaliteit, stevigheid en duurzaamheid. In geval van een merk leidt dit tot een merk dat aantrekkingskracht heeft, betrouwbaar is en lange tijd mee kan. Een merk dat bovendien de juiste klanten aantrekt en medewerkers inspireert. Over dat laatste wil Gijs ook nog iets kwijt: “Ondernemers vergeten nogal eens hoe belangrijk een sterk merk is voor employer branding. In een arbeidsmarkt waar toptalent zeer schaars is, is een herkenbaar en eerlijk werkgeversmerk van onschatbare waarde.” Waarvan akte.

“De combinatie tussen emotie en ratio is ons geheim.”

Breinpositie

De tweede stap in het G2O-proces is de brand strategy. In deze fase ontwikkelen de merkenbouwers een merkstrategie die de identiteit reflecteert, relevant is voor de doelgroep en onderscheidend is ten opzichte van de concurrentie. Huisman: “We beantwoorden vragen als ‘welk gevoel willen we overbrengen? Wat is de hoofdboodschap? Hoe brengen we de merkwaarden over?’ In deze stap maken we messcherpe keuzes, zodat we kraakhelder krijgen welke positie het merk moet innemen in het brein van de doelgroep.”

Associaties en emoties

In de derde fase van het proces wordt het brand design ontwikkeld. In andere woorden: het merk krijgt een gezicht. Kleurgebruik, logo, typografie, beeldstijl, etc. Allemaal moeten ze optellen tot het échte verhaal van het bedrijf. Dus niet zomaar een leuk plaatje en kleurtje, maar een doordacht geheel dat de juiste associaties en emoties oproept, in lijn met de eerdergenoemde merkstrategie. Huisman: “Met een perfect brand design laten we niet alleen de unieke kracht van het merk zien, maar leggen we ook de basis voor coherente communicatie waarin alle touchpoints op elkaar aansluiten. Dat zorgt voor herkenbaarheid, naamsbekendheid en vertrouwen.”

“We beantwoorden vragen als ‘welk gevoel willen we overbrengen?”

Iedere keer moet alles kloppen

Als alle bouwstenen op de juiste plek staan is het tijd voor de laatste fase, branding. Ofwel alle keuzes en het finale ontwerp doorvertalen naar concrete, scherpe communicatie die lading geeft aan het merk. Om dit feilloos te doen brengt G2O middels een customer journey en heldere buyer persona’s alle contactmomenten in kaart. Vervolgens ontwikkelen zij een volledig communicatieplan, waarin alle communicatie op elkaar is afgestemd en het merk succesvol ge(her)lanceerd wordt. Gijs: “Iedere keer dat potentiele of bestaande klanten het merk tegenkomen of ervan horen, moet alles kloppen. Ieder touchpoint is dus de culminatie van een zeer zorgvuldig en gestructureerd proces dat als doel heeft de unieke eigenschappen van het merk uit te dragen. Alleen zo maak je van passanten klanten, en van klanten fans!”

Ontdek wat deze eigenzinnige brand builders voor u kunnen betekenen op www.g2o.nl.

Het karakter van je bedrijf. Als jouw organisatie een persoon was, zou dat dan een held zijn? Een rebel? Een wijs man? Dit lijkt een gekke vraag. Maar om een sterk merk te bouwen, is het antwoord heel belangrijk! Als je bedrijf een mens zou zijn.

Het nut van archetypen

De beste manier om het karakter van je bedrijf te bepalen en onder woorden te brengen is via archetypen. Dit zijn twaalf oerkarakters die iedereen intuïtief herkent. Ieder archetype heeft zijn eigen waarden, kwaliteiten, doelen en ambities. Denk je bijvoorbeeld aan een Hero dan zie je waarschijnlijk een onverschrokken persoon voor je, op het punt iets heldhaftigs te doen. Denk je aan een Explorer dan stel je je wellicht een bereisd, nieuwsgierig persoon voor je op een ongewis avontuur. Het voordeel van archetypen is dat iedereen zich er een beeld van kan vormen, zelfs zonder enige uitleg.

Je merk als archetype

Voor je merk kun je archetypen kiezen die de waarden, het gevoel en de kwaliteiten van dat merk vertegenwoordigen. Dat betekent niet dat je moet gaan roepen dat je bedrijf bijvoorbeeld vol wijze mannen zit (Sage). Nee, je moet communiceren als een Sage. Als een verstandige, logische specialist die alle kennis in huis heeft. In alle communicatie moet het gevoel van deze Sage terug te vinden zijn.

Voordelen van archetypen

Werken met archetypen heeft vele voordelen. Bijvoorbeeld consistente communicatie. Je krijgt een helder criterium om alle communicatie aan te toetsen. Ook zijn archetypen intuïtief te herkennen, waardoor je doelgroep een duidelijker beeld van je merk krijgt, mét de juiste associaties. Archetypische communicatie zorgt zo voor een sterkere merkrelatie. Je doelgroep identificeert zich immers makkelijker met een karakter dan met een bedrijf of logo.

Een advertentie die door het juiste gebruik van archetypen emoties oproept, raakt. Als je een snaar raakt waar de concurrentie niet bij kan, heb je een ongekende concurrentiekracht. Archetypen helpen je die onderscheidende snaar te vinden en bieden tegelijk een manier om deze op een persoonlijke manier te raken. Ze maken je merk onderscheidend, duidelijk, consistent en aantrekkelijk en ze geven richting aan al je branding.

Download

Wil je graag weten welke archetypen er bestaan? Lees er alles over in ons e-book en download op g2o.nl/archetypen  Weten hoe G2O met je mee kan denken over archetypen?

Bel Gijs: 030 – 76 33 900

Weten hoe G2O met je mee kan denken over archetypen?
Bel Gijs: 030 76 33 900