De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Organisaties denken verder te zijn in digitale transformatie dan ze zijn. Investeringen blijven uit.

Jorgen de Lange
4 minuten

Er wordt nog onvoldoende vaart gemaakt met digitale versnelling in organisaties. Uit onderzoek van MarktEffect, in opdracht van Ordina, blijkt dat een kwart van de besluitvormers aangeeft dat er onvoldoende budget is om verder te digitaliseren. Ruim twee derde (67%) verwacht zelfs dat het budget dit jaar niet zal toenemen of zelfs zal afnemen. Dit komt mede doordat organisaties denken dat ze verder zijn in de digitale transformatie dan ze in werkelijkheid zijn en de impact van de versnelling onderschat wordt.

 

Het onderzoek, de Ordina Digital Monitor, is uitgevoerd onder circa 1250 Nederlandse besluitvormers die invloed hebben op of besluiten over initiatieven rondom digitale acceleratie.

Onderschat impact van versnelling niet

“We zien in de praktijk regelmatig een discrepantie tussen hoe ver organisaties denken te zijn en hoe ver ze daadwerkelijk zijn in de digitale transformatie. Ze overschatten hun huidige technologische mogelijkheden en de impact van de al uitgevoerde proces- en organisatieoptimalisaties,” zegt Jorgen de Lange, Practice Lead Strategy & Business Design bij Ordina. “Hier moet snel verandering in komen. Als organisaties onvoldoende digitaal versnellen, vermindert de wendbaarheid en kunnen ze steeds slechter inspelen op veranderingen in de markt. Daarbij is de kans groot dat ze veranderingen simpelweg niet zien aankomen of deimpact van deze veranderingen niet op waarde kunnen inschatten. Het inzicht op basis van data ontbreekt namelijk waardoor er niet op feiten kan worden gestuurd.”

De voornaamste redenen voor digitale versnelling zijn nog steeds de ‘usual suspects’ als procesverbeteringen, het verminderen van operationele kosten en het beter en sneller bedienen van klanten. De Lange: “Wat opvalt is dat het voldoen aan wet- en regelgeving minder vaak genoemd wordt. Ook het snel en accuraat voorspellen van de impact van buitenaf komt minder vaak uit het onderzoek naar voren. Terwijl dit juist cruciale factoren zijn voor het maken of breken van organisaties.”

 

Volledig beeld en samenhang activiteiten ontbreekt 

Ordina ziet dat veel organisaties vaak niet bezig zijn met de meest relevante onderdelen van digitale versnelling. “Zonde, want er is zoveel meer mogelijk wat nu niet benut wordt,” zegt De Lange. Organisaties hebben vaak geen volledig beeld van de activiteiten op het gebied van digitale versnelling in de organisatie als geheel. En wat hun samenhang en de beoogde impact is op de strategische doelstellingen. De Lange: “Mandaat wordt door de agile transities die bedrijven doormaken vaak op een andere manier ingevuld. Ook al bieden deze transities veel voordelen, het moet niet leiden tot minder goede besluitvorming voor de organisatie als geheel. Als je namelijk het overzicht en de samenhang mist, dan mis je vaak ook het inzicht in welke impact én waarde de initiatieven kunnen creëren. Dat zorgt mogelijk weer voor onbedoelde en onwenselijke ruis op de lijn bij het maken van keuzes, bij de regie op strategische executie én daardoor bij het meten van de beoogde waarderealisatie”

Grip krijgen en behouden op portfolio

Ordina geeft alvast één duidelijke call-to-action. Zorg voor een doeltreffende systematiek voor strategisch portfoliomanagement. De Lange: “Wij gebruiken hierbij vaak het begrip ‘Value Office’ waarmee we onze klanten helpen om op een gestructureerde wijze grip te krijgen én te behouden op hun totale portfolio zodat continue wordt gefocust op waarde. Deze holistische benadering voor een succesvolle digitale transformatie zien wij bij allerlei organisaties als volgende stap om hun digitale ambities te realiseren.”

Overzicht en de juiste focus zijn nodig om de voordelen die data en technologie bieden nog beter te benutten. Dit moet integraal onderdeel zijn van de dagelijkse operatie om samen met de business de beoogde ambities te realiseren. “Het is dan essentieel dat digitale transformatie onderdeel is van de strategische kaderstelling, in deelstrategieën en roadmaps. En dat het door het management bekrachtigd en uitgedragen wordt wanneer nodig,” benadrukt De Lange.

Stop niet met investeren, maar durf (bij) te sturen op basis van waarde en impact

Ondanks dat de meeste organisaties zich wel bewust zijn van het feit dat er iets moet veranderen, geeft een kwart van de besluitvormers aan dat er onvoldoende budget is voor digitale transformatie in hun organisatie. Ruim twee derde (67%) verwacht zelfs dat het budget dit jaar niet zal toenemen of zelfs zal afnemen. Van de besluitvormers verwacht 65% pas binnen vijf jaar een toename in budget om digitaal te versnellen. De Lange: “Het is echt onverstandig zo lang te wachten. Technologische ontwikkelingen gaan in een razendsnel tempo. Als je een heldere business case hebt, verdienen investeringen zich vaak snel terug. Als je een goed plan hebt zijn de kosten beheersbaar.”

Investeer in concrete en behapbare thema’s

De Lange: “Werk bijvoorbeeld in concrete en behapbare thema’s die goed aansluiten bij de strategische doelen en leerbehoeftes van de organisatie. Denk aan het implementeren van dynamic pricing voor een bepaalde doelgroep, aan het personaliseren van je klantcommunicatie of het neerzetten van een data platform voor specifieke financiële rapportages. Als je dit goed uitvoert kunnen de kosten in veel gevallen ook weer binnen één tot twee jaar worden terugverdiend. Vijf jaar niet investeren en niet sturen op die initiatieven die echte waarde toevoegen is ‘too little, too late’. Als je nu niet mee gaat met de ontwikkelingen, dan mis je de leercurve en loop je het risico niet wendbaar genoeg te zijn. Waardoor je uiteindelijk achter loopt op de concurrentie.”

Technologie en mens centraal in de organisatie

De Lange sluit af met een positieve noot: “Technologie en data zijn overal en de mogelijkheden ermee zijn eindeloos. Zorg ervoor dat je als besluitvormer en als medewerkers de poolster van je eigen organisatie kent, daar gericht naartoe beweegt en bijstuurt wanneer nodig. Data is al geaccepteerd als bron van optimalisatie in het gehele ecosysteem. De waarde van data kan daarentegen kan nog veel meer worden benut. Ook is het is evident dat we moeten bouwen aan een toekomst waar technologie geen feature meer is, maar daadwerkelijk samen met de mens centraal staat in de organisatie en de markt waarin deze zich beweegt. Naast het toewerken naar volledig in control zijn met data zie ik IT als een belangrijke ‘driver for growth’. Zowel op het gebied van mens, planeet en voorspoed (met dan wel zonder winstoogmerk).”