De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

PensioenBureau Midden Nederland sterker in de regio met pensioenen

Kurt Schoonhoven
< 1 minuut

Een krachtenbundeling voor PensioenBureau Midden Nederland en Van Egdom Verzekeringen. De pensioenactiviteiten van beide kantoren worden samengevoegd en ondergebracht bij PensioenBureau Midden Nederland

‘Door deze krachtenbundeling kan Van Egdom Verzekeringen zich meer richten op verzekeringen en hypotheken’, zegt Kurt Schoonhoven van PBMN. ‘Van Egdom was op zoek naar een gespecialiseerd pensioenadviesbureau en heeft deze gevonden in PBMN.Voor PBMN levert de krachtenbundeling een uitbreiding en versterking op van de marktpositie in de regio. Voor de klanten verandert er inhoudelijk niets.

‘Werkgevers en werknemers zien pensioenregelingen als een complexe materie. PBMN helpt bij het aangaan, controleren, wijzigen en verlengen van collectieve pensioenregelingen bij bedrijven. Als onafhankelijke partij kunnen we alle pensioenuitvoerders met elkaar vergelijken.’ De doelgroep bestaat uit werkgevers die niet verplicht bij een pensioenfonds zijn aangesloten.

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord gaat in op 1 januari 2027. ‘Alle werkgevers krijgen ermee te maken. De meeste werkgevers hebben een pensioenregeling met een premiestaffel. Voor werknemers die vanaf 2027 in dienst treden, verdwijnt het staffelsysteem om plaats te maken voor een vast premiepercentage.’

Vraag voor werkgevers is: Handhaven van de pensioenregeling voor bestaande werknemers en een tweede pensioenregeling voor nieuwe werknemers? Of alle werknemers over naar een nieuwe pensioenregeling en bestaande werknemers compenseren?  PBMN adviseert hierbij.

Financieel inzicht

Een inzichtelijk pensioenplaatje schetsen gebeurt nu ook voor individuele werknemers. ‘Wij bekijken dan zijn of haar financiële situatie. Hoe sta je ervoor, wat zijn je inkomsten, wat zijn de toekomstverwachtingen? Bijsturen of niet? Via een slimme tool ontstaat er een inzichtelijk handelingsperspectief. Zo houd je financieel inzicht.’