De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Pitt Rechtsbijstand

2 minuten

Pitt Rechtsbijstand daagt ondernemers uit om meer en periodiek na te denken over recht. Niet alleen om problemen op te lossen. Maak er een missie van om problemen een stap voor te zijn! Problemen zijn irritant, bezorgen ondernemers hoofdpijn, houden je af van de core business. En juist door al deze effecten zijn problemen een winstlek. Kortom, tijd om dat eens onder de loep te nemen.

Onduidelijkheid is een veel voorkomende bron van problemen. Bijvoorbeeld wat wel en wat niet was inbegrepen in de prijs of opdracht? Valt iets wel of niet onder garantie? Van wie zijn de ontwerptekeningen? Is er nu wel of niet opgeleverd? Wat mag een werknemer wel en niet met de zakelijk email of telefoon?

Rechtsbijstand wordt vaak ingezet op het moment dat problemen uit de hand (dreigen te) lopen. Dat is bij rechtsbijstandverzekeringen ook meestal het uitgangspunt. Bijvoorbeeld: “U bent alleen verzekerd voor conflicten die te maken hebben met het uitoefenen van de verzekerde bedrijfs­ of beroepsactiviteiten.”. Dus eerst een probleem en dan pas hulp, meestal van iemand die je voor het eerst ontmoet. Dat is een gemiste kans. Want veel problemen kan je al in een veel vroeger stadium aanpakken. Om te beginnen door duidelijke afspraken, met klanten, met leveranciers, met personeelsleden, etc. Zo kan je in een offerte al duidelijkheid scheppen over garantie en in een personeelsreglement wat wel en niet mag met een zakelijk e-mailadres.

Rechtsbijstand krijgt dus vaak (te) weinig aandacht. En laten we eerlijk zijn. Vanuit kostenoogpunt is dat soms ook wel eens te begrijpen, als je kijkt naar de tarieven die soms voorbij komen. Pitt Rechtsbijstand pakt dat anders aan. De missie van Pitt Rechtsbijstand is rechtsbijstand dichterbij ondernemers te brengen. Rechtsbijstand vóórdat het te laat is. Voor een vast bedrag per maand kan je bij Pitt Rechtsbijstand terecht voor basis rechtsbijstand: een basisset juridische documenten, diverse juridische modeldocumenten, een sparring partner en hulp bij het buitengerechtelijk incassotraject. En loopt het toch een keer anders dan gedacht, dan wordt rechtsbijstand verleend tegen betaalbare tarieven.

De hulp van Pitt Rechtsbijstand is gericht op ZZP en MKB. Pitt Rechtsbijstand verleent rechtsbijstand op tal van rechtsgebieden. De belangrijkste rechtsgebieden: overeenkomstenrecht, ict – recht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bouwrecht en incasso. De naam Pitt Rechtsbijstand is ontleend aan de naam van een Britse jurist, William Pitt. Maar de naam verwijst ook naar de “pit”, de “kern” van de onderneming. Want die “pit” is immers waar Pitt Rechtsbijstand zich in eerste instantie op focust. En Pitt verwijst naar de wijze waarop wij rechtsbijstand aanbieden, met de nodige pit.

Weten of Pitt Rechtsbijstand past bij uw onderneming? Dan is het tijd voor een Pitt(ig) gesprek!

Meer weten over Pitt Rechtsbijstand? Kijk dan op onze website: www.pitt.nu of stuur ons een email: info@pitt.nu