De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Rabobank Vallei en Rijn en gemeente Ede roepen ondernemers op om innovatieve 1,5 meter ideeën te pitchen

2 minuten

10 ondernemers uit de gemeente Ede, Veenendaal, Wageningen of Rhenen mogen op 15 juli hun ondernemersidee om de economie een impuls te geven pitchen. De drie beste initiatieven krijgen een financiële bijdrage en media-aandacht, om hun plan ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Ondernemers kunnen zich tot en met 8 juli aanmelden via communicatie.vr@rabobank.nl.

Stimuleren ondernemerschap

Het zijn barre tijden waarin veel ondernemers de grootste moeite hebben hun bedrijf overeind te houden. De ondernemerspitch moedigt ondernemerschap aan en maakt goede
ideeën zichtbaar voor een groot publiek. Belangrijke voorwaarde voor deelname is dat de initiatieven ook overgenomen kunnen worden door andere bedrijven in de regio. Mariska de Kleijne, directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn: “We willen hiermee het ondernemerschap stimuleren en goede ideeën versneld vooruit helpen. Er zijn allerlei ideeën en initiatieven van individuele ondernemers, die door samenwerking nog impactvoller kunnen zijn. Samen met de gemeente Ede hebben we daarom de Ondernemerspitch in het leven geroepen.” Jan Pieter van der Schans, wethouder Economische Zaken Ede, vult aan: “Hiermee willen we het bedrijfsleven stimuleren om samen tot creatieve oplossingen te komen, die in deze pittige tijd een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economie in de regio.”

Doe mee en pitch je ondernemersidee!

Tot en met 8 juli kunnen ondernemers zich aanmelden met hun idee. De 10 geselecteerde ondernemers worden op 10 juli bekend gemaakt. Een panel selecteert de drie beste initiatieven op basis van de volgende criteria: creatieve, out of the box en snel schaalbare oplossingen met een zo groot mogelijke positieve economische en maatschappelijke impact. Op 15 juli mogen de ondernemers een pitch geven aan het panel.
Deze 3 winnende initiatieven krijgen vervolgens een financiële bijdrage en media-aandacht, zodat ze hun plannen concreet kunnen maken. De organiserende partijen en pannelleden stellen hun kennis en netwerk ter beschikking om de winnende pitchers te helpen het idee tot uitvoering te brengen. Daarnaast krijgen de 3 winnaars met hun idee media-aandacht via de websites en social media van Rabobank Vallei en Rijn en gemeente Ede, waarmee ondernemerschap wordt aangemoedigd en een groter publiek in de regio wordt geïnspireerd. Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op https://rabo.nl/vr/ondernemerspitch.

Samenwerkende organisaties en panel

De ondernemerspitch is een initiatief van Rabobank Vallei en Rijn, in samenwerking met gemeente Ede. Het panel dat de pitches beoordeelt bestaat uit Mariska de Kleijne (Directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn), Jan Pieter van der Schans (Wethouder Economische Zaken gemeente Ede), Sina Salim (Innovatiemakelaar RCT regio Foodvalley en lid van Raad van Commissarissen Rabobank Vallei en Rijn), Willem Kuijsten (Voorzitter Federatie Ondernemers Verenigingen Regio Foodvalley) en Jacob van Leeuwen (Directeur Delektro, elektronisch installatiebedrijf in Ede).