De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

‘Senioriteit is een pré in ons vak’

vlnr: Ko Kuzee, Frans Kennepohl en Ivo Kalthoff
4 minuten

Maartensdijk – De partners van Het Centrum voor Bedrijfsopvolging hebben een uitstekend gevoel voor wat ondernemerschap inhoudt. Zij bundelen ervaring, kennis en kunde tijdens het proces van een bedrijfsoverdracht wat leidt tot een diepgaand advies. Ivo Kalthoff (55) “Op basis daarvan nemen onze klanten in gezamenlijkheid de meest weloverwogen beslissingen.” 

Partner Ko Kuzee (60) benadrukt dat zij bedrijven begeleiden als expert en gelijkwaardige partners. “We zijn door de wol geverfde ondernemers. Als een Directeur-Grootaandeelhouder overweegt om zijn bedrijf te verkopen, dan kunnen wij met onze ervaring de diepte in. We gaan naast de ondernemer staan en ondersteunen hem of haar gedurende het totale aan- of verkoopproces.” Kalthoff beaamt dit en vult aan dat dit niet noodzakelijkerwijs tot een verkoop hoeft te leiden. “Ons primaire doel is nooit dat er een bord in de tuin komt te staan. Invoelingsvermogen voor problematiek bij ondernemers leidt soms tot andere conclusies, verrassende keuzes, maar zeer zeker bevredigende resultaten.”

“We zijn door de wol geverfd in onze eigen ondernemingen”

Begeleiding

Bij de aan- en verkoop van een bedrijf is kennis en ervaring belangrijk om ervoor te zorgen dat ondernemers nooit te veel betalen, te weinig opbrengsten zien of voor andere vervelende verrassingen komen te staan. “Wij kennen de kansen en de valkuilen,” zegt Frans Kennepohl (60) hierover. “Wij zorgen voor het overzicht, de structuur en begeleiding waarmee ondernemers tot de juiste aan- of verkoop van een bedrijf komen.  Als fusie- en overnamespecialisten helpen we ondernemers tijdens die ingrijpende processen.” Dit geldt ook voor bedrijven of bedrijvengroepen die het goed doen of die sneller willen groeien. Door de aankoop van een bedrijf bijvoorbeeld. “Als ondernemer heb je waarschijnlijk niet de tijd om dit proces gestructureerd te begeleiden,“ zegt Kuzee. “Wij zijn heel goed in staat om ondernemers van A tot Z dit werk uit handen te nemen en hen op basis van gelijkwaardigheid bij te staan.”

Landelijk actief

Het Centrum voor Bedrijfsopvolging is landelijk actief. Het heeft vestigingen in Maartensdijk en Zwolle. “Wij wonen als partners verspreid door het land,” vertelt Kalthoff. “All business is local business. Het is prettiger voor de ondernemers die we begeleiden dat we dezelfde taal spreken en affiniteit hebben met het woon- en werkgebied waarin we opereren.” Kennepohl is van mening dat het belangrijk is dat je dezelfde mentaliteit hebt en dezelfde taal spreekt. “Gevoel voor couleur locale is belangrijk, want we doen heel intieme dingen met ondernemers. We verkopen namelijk wel hun kindje.” De partners van het Centrum voor Bedrijfsopvolging voeren hun opdrachten zelf uit. ‘Met de voeten in de modder staan’ noemt Kuzee dit. “We willen begrijpen wat een ondernemer beweegt. Of dat nu voor een aan- of verkoop geldt, een financiering of een fusie. Ook op fiscaal gebied dragen we regelingen aan die ervoor zorgen dat dit fiscaalvriendelijk gebeurt.”

Vlnr: Frans Kennepohl, Ivo Kalthoff en Ko Kuzee.

“Intensieve betrokkenheid zorgt voor maatwerk in onze adviezen”

Continuïteit

Doordat de experts van Het Centrum voor Bedrijfsopvolging in duo’s en teams werken bieden ze hun klanten nog bredere kennis, ervaring en continuïteit aan. “Dat is goed voor de band met de ondernemers en om het vertrouwen te wekken bij een DGA,” vertelt Kennepohl. “Bij een familiebedrijf is de emotionele factor zeer belangrijk. Werknemers zijn nagenoeg familieleden. Dit vraagt erom dat je alle stakeholders spreekt, zodat niemand zich te kort gedaan voelt.” Kuzee heeft een advies aan iedereen die de beweging voelt om zijn of haar bedrijf te verkopen. “Kom in actie. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Als we verbeterpunten signaleren, dan zijn we zo een jaar verder in het proces. Dat is zonde, want dat is van invloed op de uiteindelijke prijs.” Kalthoff merkt hierbij op dat ze soms adviseren om twee jaar te wachten met de verkoop van een bedrijf. “Dan is het raadzaam om eerst de administratie opnieuw in te richten of te wachten tot bijvoorbeeld één van de kinderen afgestudeerd is en in de zaak komt. Daarmee zoeken we de meest lastige weg op. Die van geduld oefenen. Wat dat betreft gaan we discussies nooit uit de weg. Dat betekent ook dat we de gesprekken meer inhoud geven en interessante alternatieven aandragen. Die leveren vaak fors meer op, zowel in financieel als emotioneel opzicht.”

“We hebben allemaal een specialisme dat ons helpt voelen wat er bij specifieke bedrijven speelt”

 

Toekomst

De partners signaleren geen effect van het wegvallen van de coronasteunpakketten. “Wel zien we ondernemers sterk nadenken over hun toekomst,” zegt Kennepohl. Er zijn bedrijven met veel schulden op de balans. Hoe moet dat nu verder? is de centrale vraag.” Kuzee vult aan dat een aantal ondernemingen te maken heeft met een complete verstoring in de logistieke keten. “De steun valt weg, er is te weinig voorraad in de winkels en er valt ontzettend slecht aan goed personeel te komen. De kosten lopen bovendien op, dus dat wordt spannend de komende periode.” Kalthoff heeft vertrouwen in de markt. “Ik ontmoet ondernemers die uitstekend hebben gedraaid de laatste tijd. Die zijn er juist aan toe om te verkopen. De private equity markt is goed. Daar liggen juist opdrachten om te kopen. Dat schept kansen voor ondernemers. En daar kunnen wij onze klanten meer dan uitstekend mee van dienst zijn.”