De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Succesvolle overdracht van het familiebedrijf

Willem de Jong AA RAB
2 minuten

Het succes van bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf staat of valt met de voorbereiding. Omdat je rekening moet houden met veel verschillende factoren is het van groot belang om op tijd te starten met het maken van een plan. Ook als de opvolging nog niet direct aan de orde is kun je maar beter zorgen dat de basis reeds gelegd is, zodat je in een onvoorziene situatie snel kunt handelen. Je zou de voorbereiding kunnen vergelijken met het leggen van een fundament onder een gebouw. De volgende tien punten maken onderdeel uit van dit proces.

 

  1. Zorg dat de juridische structuur van de onderneming geschikt is voor overdracht. Dit voorkomt onnodige belastingheffing en maakt de feitelijke overdracht eenvoudiger.
  2. Denk na over de positie van het zakelijk onroerend goed. Wordt het samen met het bedrijf overgedragen of niet?
  3. Stel vast of de beoogde opvolger geschikt is om het bedrijf succesvol voort te zetten. Mogelijk kan er tijdens de voorbereidingsfase nog gewerkt worden aan ontwikkeling van vaardigheden.
  4. Maak een financiële en bedrijfskundige analyse en zorg ervoor dat het bedrijf financieel gezond is op het moment van overdracht. Besteedt hierbij ook aandacht aan toekomstbestendigheid van het business model
  5. Laat het bedrijf door een objectieve deskundige waarderen.
  6. Breng de fiscale consequenties in beeld.
  7. Maak indien nodig een financieringsplan voor de opvolging.
  8. Breng de financiële positie van de overdrager(s) in kaart en maak een goede financiële planning.
  9. Zorg voor transparantie binnen de familie over de wijze waarop het bedrijf wordt overgedragen.
  10. Zorg ervoor dat de testamenten van de overdragers aansluiten bij de beoogde toekomstige situatie.

Van Lienden & Kooistra is gespecialiseerd in het begeleiden van de opvolging binnen een familiebedrijf. Op de meest persoonlijke manier doorlopen we samen met families dit intensieve traject. We stellen vragen, zijn kritisch en zorgen ervoor dat alle belanghebbenden duidelijk weten waar het over gaat.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Bezoek ook ons websites www.vlkadviseurs.nl en www.familiebedrijvigheid.nl. Wij laten u graag kennismaken met onze passie voor het familiebedrijf!