De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Thuiswerken een blijvertje?

2 minuten

Door Corona worstelen velen met de vraag “Mogen we weer naar kantoor of blijven we thuiswerken?”. Een aantal bedrijven kiest er al voor om tot 1 november of 1 januari medewerkers thuis te laten werken.

William Verhoeven, ergonoom bij Arboworld krijgt deze en andere Coronavragen dagelijks, hij stelt: ’Ook als we straks weer allemaal naar kantoor mogen, zal een deel van ons thuis blijven werken. Dat geldt ook voor werknemers die dat voor de coronacrisis niet mochten, omdat hun baas koudwatervrees had. Sceptische bedrijven zijn namelijk een stuk positiever geworden nu ze gezien hebben dat we toch werk gedaan krijgen vanaf de keukentafel.

De voordelen van thuiswerken zijn overduidelijk; minder reistijd, betere concentratie, hogere productiviteit, zeker als het om kantoortuinen gaat en een betere werk-privé balans. Ook de tevredenheid is hoger, werknemers hebben meer controle over hun werk en het verzuim is lager.

Toch zijn er ook nadelen aan thuiswerken: mensen hebben behoefte aan grenzen en aan structuur en willen contact met collega’s.

Sommige werkgevers blijven terughoudend, zij hikken aan tegen zaken als aansprakelijkheid, arbo-regels en hoe de thuiswerkplek te faciliteren. Je moet deze zaken goed regelen, geeft Verhoeven aan. “We zien inmiddels al bij 30% van de thuiswerkers fysieke klachten ontstaan. Vanaf een keukenstoel kun je niet langdurig werken zonder rugklachten te krijgen. Zorg net als op kantoor voor een goede werkplek zoals een goede stoel en voorzieningen voor laptopgebruik en zorg voor een goede instructie over Thuiswerken”, met andere woorden: Zit u thuis ook goed?

Is uw organisatie Coronaproof?

Verstandige organisaties bereiden zich voor op de terugkeer van medewerkers naar kantoor. Blijven medewerkers structureel meer thuiswerken? Welke werkzaamheden zijn hiervoor geschikt? Welke hygiënemaatregelen moeten nog worden genomen? Wat betekent dit voor de kantoorinrichting, het aantal werkplekken en de routing? Houdt iedereen zich aan de regels?  Wist u dat u in de arbo risico-inventarisatie hier aandacht aan moet besteden?

Uw organisatie na Corona

Er komt een tijd waarbij de social distance kan worden afgebouwd en we weer op een ‘normale’ manier met elkaar kunnen gaan werken. Dit biedt kansen voor de kantoorinrichting, zeker gezien het feit dat de kantoortuin en Het Nieuwe Werken al langer negatief in de belangstelling staan.

Welke ervaringen kunnen uit de Coronacrisis worden meegenomen. Verhoeven is stellig “Nu kunnen echt nieuwe kantoorconcepten en nieuwe manieren van werken worden bedacht en worden ingevoerd en zal Thuiswerken hierin een prominente rol hebben”.

William Verhoeven is als Europees register Ergonoom en werkzaam bij Arboworld