De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Veenendaalse bedrijven verduurzamen samen

Dennis Pater (vastgoedbrigade) links en Frank van Ginkel (Saving Support) rechts
2 minuten

Verduurzaming staat gelukkig bij steeds meer bedrijven op de agenda. Deze ontwikkeling krijgt een steun in de rug door de Wet Milieubeheer. Deze wet schrijft onder andere voor dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 M3 gas verbruiken verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen. Dit geldt voor maatregelen welke binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Tevens worden bedrijven geacht iedere 4 jaar het bevoegd gezag proactief te informeren inzake de voortgang middels de informatieplicht.

 

Vastgoedbrigade en Saving Support werken inmiddels ruim 8 jaar samen op het gebied van energie inkoop. Pakweg twee jaar geleden hebben partijen de samenwerking geïntensiveerd door een methodiek te ontwikkelen waarmee opdrachtgevers slim verduurzamen, kostenbesparingen realiseren, voldoen aan de wettelijke verplichtingen energiebesparing én volledig worden ontzorgd. En met succes. Inmiddels hebben zij voor enkele honderden panden de informatieplicht ingediend, concrete verduurzamingsplannen opgesteld en uiteraard al de nodige acties uitgevoerd.

Vastgoed verder verduurzamen

Dennis Pater: “Het is onze primaire doelstelling om verduurzaming en kostenbesparingen hand in hand te laten gaan. Binnen onze vastgoedportefeuille is verduurzaming een populair, maar voor vele opdrachtgevers, een complex onderwerp en daarbij is het noodzakelijk. Onze kracht zit hem in de begeleiding en uitvoering. Wij maken het begrijpelijk en creëren draagvlak bij zowel onze opdrachtgevers als bij hun huurders. Ons sterke punt is het omzetten van plannen in daadwerkelijke acties. Leidend is het kwaliteitsmanagementsysteem dat wij samen met Saving Support hebben ontwikkeld. Met één druk op de knop kunnen wij zo laten zien wanneer je wat en hoe hebt uitgevoerd en of alles voldoet aan de laatste eisen. Komt de Omgevingsdienst controleren? Geen enkel probleem, ons systeem en onze aanpak hebben zich reeds bewezen!”

‘Wij maken het begrijpelijk en creëren draagvlak bij zowel onze opdrachtgevers als bij hun huurders’.

Energiemanagement

Frank van Ginkel: “Ruim 10 jaar zijn wij actief in de energiemarkt. Wij zijn trots op het feit dat veel Veenendaalse bedrijven bij ons zijn aangesloten. Inmiddels is ons werkveld uitgebreid van Vaals tot aan Eemshaven, dus je mag wel stellen dat we in heel Nederland zitten. Wij zien onszelf als flexibele energiemanagers. Voor onze opdrachtgevers kopen wij energie in, monitoren actief het energieverbruik, ontwikkelen verduurzamingsplannen, begeleiden zonnepanelenprojecten en helpen dus ook bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De samenwerking met Vastgoedbrigade ervaren wij als zeer constructief. Onze dienstverlening is complementair. Het is mooi om te zien dat resultaten financieel voordeel opleveren én tegelijkertijd een positieve impact hebben op het milieu.”

Samen op weg?

Energiemanagement is een continu proces. De energietransitie is immers in volle gang. Wij zijn bedrijven graag van dienst en gaan graag de samenwerking aan. Neem vrijblijvend contact op met Dennis Pater van Vastgoedbrigade of Frank van Ginkel van Saving Support (binnenkort verandert deze naam in Tascon Energy, daarover later meer).