De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Vergaderlocatie VONK360 heropent 1 september de deuren.

4 minuten

Vergaderlocatie VONK360 in Veenendaal heropent per 1 september de deuren. “Wij zijn uitermate trots dat wij een twintig jaar oud pand, net als destijds in 1999, als voortrekker op het gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen presenteren”, zegt Mignon van Holten,  operationeel directeur van opdrachtgever GITO BEHEER B.V./Vonk360.  Ook alle veiligheidseisen in verband met het corona virus zijn mee genomen in de gebouw aanpassingen.

GITO BEHEER B.V./Vonk360 heeft de laatste jaren visie getoond door voor de massa uit, naar de toekomst te kijken en lijnen voor innovatie en duurzaamheid uit te zetten. Zo is het gebouw nu gasloos en zorgen warmtepomp en een innovatief klimaat beheersingssysteem voor de perfecte binnenatmosfeer. “Bijna niemand geloofde erin en ik heb flink wat gesprekken moeten voeren om andere betrokkenen van mijn zienswijze te overtuigen. Maar uiteindelijk zijn we het eens geworden en hebben we er aanzienlijk in geïnvesteerd”, vertelt Mignon van Holten. Ze zocht Charles Geelen, de ontwerper van het originele klimaatsysteem, op en vroeg hem om het aan te passen aan de eisen van 2030. Toen hij met een nieuw plan kwam, werd bouwgroep BAM erbij betrokken. BAM kende het nieuwe systeem niet en ging stevig aan de slag om tot het uiteindelijk ontwerp te komen.

Mignon van Holten vervolgt: “Voor de uitvoering hebben wij Stichts Beheer gevraagd om als project manager te willen optreden en derhalve de uitvoering te begeleiden. Voor het verhuurtraject heb ik contact gezocht met CMC makelaars. Die samenwerking verloopt heel soepel. Toen deze trajecten waren afgerond zijn wij als eigenaar in contact getreden met Detron, onze hoofdhuurder. Wij besloten om het atrium, dat door Detron wordt gehuurd, totaal te renoveren. Daarbij werden de keuken en het bedrijfsrestaurant van eerste  etage naar de begane grond verplaatst”. Verder werd afgesproken dat het nieuwe restaurant en de overige ruimte in het atrium  zowel door Detron als door de andere huurders mogen worden gebruikt.

Achterste rij: vlnr: Robbert van Hal en Gerard Heuvelman. Voorste rij: Dennis Pater, Rien Bouman en Mignon van Holten

“VONK360 voortrekker op het gebied van innovatie en duurzaamheid.”

 Corona

Half maart overviel het corona virus de werkzaamheden. Daar moest natuurlijk op ingespeeld worden, samen met  architect KingKongs, BAM en de huurders. Mignon van Holten: “De moed zonk me zeker niet in de schoenen toen het virus de kop op stak. Zo’n crisis zie ik als een uitdaging. We staken aanvankelijk in op duurzaamheid en innovatie; het corona-proof maken van het gebouw, kwam daar bij. In het begin van de crisis zag je dat iedereen thuis ging werken. Maar na een week of drie werd duidelijk dat mensen elkaar toch willen blijven zien als ze werken en zaken doen. Mooi! Hoe gaan we die nieuwe bedrijvigheid samen organiseren”? Bij het corona-proof maken van het gebouw, hielp het enorm dat er veel ict-partijen in het gebouw gehuisvest zijn. IT &Telecom bedrijf Detron is daarvan de grootste partner.

Maatregelen

De maatregelen die genomen zijn om VONK360 corona-proof te maken, zijn vervlochten met de innovatieve- en duurzaamheidsmaatregelen die al op stapel stonden. Dat begint al buiten op de parkeerplaats, waar een groot digitaal informatiescherm de bezoeker de laatste updates meldt over de gang van zaken in het gebouw. Het scherm is gekoppeld aan een scherm binnen. “En we kunnen zelfs koppelen met schermen in de vergaderzalen”, zegt Mignon van Holten, “Dat kan relevant zijn als er een acute situatie is vanwege een virus”. Ze sluit niet uit dat de wereld in de nabije toekomst opnieuw met een pandemie te maken krijgt. Daarom vindt ze het van belang om de maatregelen in het gebouw blijvend te implementeren.

“Coronacrisis is een uitdaging.”

Klimaatsysteem

Eenmaal binnen wordt de gast langs lichtbanen naar de voor hem of haar juiste locatie geleid. Daartoe is een lichtplan opgesteld. Pompjes met ontsmettende handgel  krijgen een vaste plaats. Toiletten worden voorzien van ‘stoplichten’, zodat het er niet te druk wordt en de vier liften in het gebouw gaan telkens met één persoon naar boven of naar beneden.
Het klimaatsysteem levert een bijzondere bijdrage aan het corona-proof houden van het gebouw: De luchtcirculatie werkt via het klimaatplafond. Dat bevat roosters waarlangs de frisse lucht naar binnen stroomt. Langs de lichtarmaturen wordt de oude lucht – gescheiden- afgevoerd.

Mignon van Holten (operationeel directeur van opdrachtgever GITO BEHEER B.V./Vonk360)

Gebruikersvriendelijk

Het is een arsenaal aan maatregelen en toch blijft het gebouw gebruiksvriendelijk, weet Mignon van Holten. Dat blijkt wat haar betreft al uit het gegeven dat zowel bij de ingang van VONK360 als die van Detron een bemenste receptie is om gasten welkom te heten en eventuele vragen te beantwoorden. De cateraar, die per 1 september moet gaan draaien, draagt ook z’n steentje bij aan de gastvrijheid. Gastvrij en klantvriendelijk blijft verder de mogelijkheid om te komen flexwerken onder het genot van een kopje koffie. En om gebruik te maken van de flexibele vergaderruimtes of de te huren kantoorruimtes. Want het gebouw heeft flink wat capaciteit met 12.000 vierkante meter ruimte. Detron is daarvan de grootste huurder en daarnaast zijn er nog 10 bedrijven gehuisvest in VONK360.

“Flexibel zijn en spelen met mogelijkheden.”

“De wereld verandert. En dat zal nog wel even zo blijven. Als de markt verandert, moeten wij ook veranderen. Duurzaamheid en innovatie zijn wat mij betreft kernbegrippen. Voor ons is dat een appél om flexibel te zijn, te spelen met mogelijkheden. Heeft de klant een ruimte van 20 vierkante meter nodig of van 200?  Wij denken mee met onze klanten”, aldus Mignon van Holten.