De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

“Wees juist nu zuinig op je personeel”

Gertjan van der Kaaden (manager arbeidsontwikkeling) en Anke van Teeffelen (werkconsulent)
4 minuten

HetWerktNu is onderdeel van IW4 en maakt een match tussen werkgevers en werkzoekenden. Gertjan van der Kaaden (48), manager arbeidsontwikkeling: “We zorgen voor een goede doorstroom van personeel in de regio.”

Werkconsulent Anke van Teeffelen (48) beaamt dit en zegt dat ze op zoek gaan naar de beste match. “En we gaan verder. HetWerktNu helpt werkzoekenden, die een extra zetje nodig hebben op weg naar werk en is een duurzame partner voor werkgevers en maatschappelijke partners om samen een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.”

Duurzame inzet

HetWerktNu streeft naar een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen meedoet. “Want werken doet goed,” is Van der Kaadens overtuiging. “Werken biedt namelijk structuur en geeft je het gevoel ergens bij te horen. Het is onze missie om talent te benutten, en voor iedereen de baan te vinden die bij hem of haar past. We staan ervoor om mensen die minder makkelijk aan werk komen onder te brengen bij een werkgever. We zetten ons in voor zowel werkgevers als werknemers met als doel: duurzame inzet.” HetWerktNu is wat dat betreft niet te vergelijken met een uitzendbureau, vertelt Van Teeffelen. “Wij willen mensen niet tijdelijk ergens aan het werk helpen, maar juist duurzaam plaatsen. Daarvoor moet je vaak de werkplek en de mogelijkheden van de persoon op elkaar afstemmen. Is er bijvoorbeeld op een bepaald vlak ontwikkeling nodig, dan zorgen we ervoor dat er een jobcoach naast komt te staan.”

“HetWerktNu is een duurzame partner voor werkgevers en maatschappelijke partners om samen een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.”
Verwachtingsmanagement

Het inzetten van een jobcoach werkt positief naar twee kanten: die van werkgever én die van werknemer. De werkconsulent weet dat onbekend soms onbemind maakt. “Dat geldt ook voor mensen die wij bij een bedrijf plaatsen en die soms een wat andere benadering nodig  hebben dan we gewend zijn. Collega’s moeten daaraan wennen.”. Dat kan iets kleins zijn, zoals elkaar aankijken tijdens een gesprek. Dat is bij ons heel normaal, maar in bepaalde culturen juist heel erg onbeleefd. De manager arbeidsontwikkeling noemt dit verwachtingsmanagement. “We zijn van te voren heel helder over wie er komt en wat diegene wel en niet kan. Iemand kan vaak heel veel, als er met bepaalde dingen rekening wordt gehouden. Onze taak is om die dingen duidelijk te maken en met de werkgever samen te kijken hoe je dit praktisch op de werkvloer kan doen. Ook helpen we bijvoorbeeld met het aanvragen van loonkostensubsidie. Als een werkgever tegen iets aanloopt kunnen ze ons gewoon bellen en dan lossen we het samen op.“

Investeren in mensen

Mensen aan het werk helpen en houden. Dat is waar het bij HetWerktNu allemaal om draait. Van der Kaaden erkent dat in deze arbeidsmarkt ook HetWerktNu lang niet altijd kandidaten heeft die passen bij de vraag van werkgevers. Personeel is lastig te vinden. “Onze boodschap is dus ook: wees zuinig op je personeel. Laat iemand met een dreigende burn-out niet te lang wachten op een behandeling. Kijk of je zo’n werknemer binnenboord kunt houden. Hier kunnen wij de werkgever mee helpen, bijvoorbeeld met jobcoaching of een re-integratietraject. Lukt dat niet, dan kunnen wij een outplacementtraject opstarten.  Ik ben ervan overtuigd dat dit dé manier is om naar personeel te kijken. Investeren in plaats van afserveren.”

Mensen aan het werk helpen en houden. Daar kunnen wij werkgevers en werknemers prima bij helpen.”
Inclusie

Het lijkt een modewoord, maar HetWerktNu brengt inclusie dagelijks in de praktijk. Van der Kaaden stelt dat dit te maken heeft met de doelgroep. “Wij werken ook voor mensen met een (verstandelijke) beperking of mensen met een achtergrond met psychische problemen. Zij verdienen, net als ieder ander, een volwaardige plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Van Teeffelen signaleert dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veelal een meerwaarde bieden aan een organisatie. “Zij zijn in de regel dubbel zo enthousiast. Dat geeft een positief effect op collega’s.  Daarmee blijken ze de pareltjes binnen een bedrijf te zijn. We hebben bijvoorbeeld iemand die bij een machinefabriek ieder dag lachend binnenkomt en lachend weer naar huis gaat.  Dat heeft een positief effect op collega’s.”

Spin in het web

Van der Kaaden noemt zijn organisatie een spin in het web om personeel van het ene bedrijf naar het andere te laten doorstromen. “Ook als dat tijdelijk is. Die werkkrachten behouden is goed voor de regio.” Dat kan bijvoorbeeld door personeel via detachering tijdelijk uit te lenen aan een ander bedrijf. De werkconsulent stipt aan dat ook hierbij de inzet van een jobcoach mogelijk is. “Oudere werknemers kunnen soms alle ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Dat gebeurt regelmatig in de techniek, maar zo’n iemand kan vaak prima aan de slag in de logistiek, schoonmaak, retail of horeca. Of bij een ander technisch bedrijf waar andere kennis vereist is. We hebben een groot netwerk in deze praktische beroepen.”

Iedereen verdient een volwaardige plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.”
Maatschappelijk ondernemen

Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is van steeds groter belang, ook binnen het bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, gezondheid of door bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. “Daarmee laat je als onderneming je sociale gezicht zien. En het is een manier om duurzaam met personeel om te gaan. De maatschappij vraagt steeds meer van ondernemingen om op dit vlak hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat creëert overigens een win-winsituatie en als bedrijf houd je toch je huishoudboekje op orde.” De werkconsulent ziet in het bedrijfsleven mensen met hun ziel onder de arm lopen. “Die mensen extra begeleiding bieden staat voor goed werkgeverschap. Wij kunnen daar heel goed bij helpen. Daar worden zowel werknemer als werkgever gelukkig van. Als je dit achterwege laat, dan krijg je uitval van personeel. En daar moet je juist in deze tijd zuinig op zijn. Dat is iets wat wij helemaal onderschrijven. Wij zijn heel goed in staat om daarbij de helpende hand te bieden.”

I: www.hetwerktnu.nl