De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Weinig ICT’ers beschikbaar in Midden-Utrecht, wel veel vacatures

3 minuten

Het aantal WW-uitkeringen blijft dalen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. UWV verstrekte daar eind april 7.933 WW-uitkeringen. Een flinke daling van 3,5% (-288 WW-uitkeringen) ten opzichte van de maand ervoor. Vacatures voor ICT-functies zijn in Midden-Utrecht moeilijk vervulbaar. Eind december 2021 waren er naar schatting bijna 2.700 vacatures voor ICT’ers. Werkgevers verwachten dat hun problemen om ICT-vacatures in te vullen verder gaan toenemen. Een vijfde van de werkgevers zoekt personeel in het buitenland. De helft van de werkgevers neemt kandidaten aan die niet volledig aansluiten op de functie-eisen om ze vervolgens zelf op te leiden.

 

UWV verstrekte in Midden-Utrecht eind april 7.933 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in een maand tijd met 3,5% (-288 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 32,3% (-3.504). Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg voor de regio 1,7%. Landelijk was dat 1,9%.

Weinig werkzoekende WW’ers met een ICT-beroep

Het aantal werkzoekenden met een ICT-beroep maakt met 215 personen een klein deel uit van het totaal aantal WW’ers in Midden-Utrecht. De afname van het aantal WW’ers in het afgelopen jaar is met 31% (- 95 personen) wat minder sterk dan gemiddeld (-32%). Eind april 2022 zijn in Midden-Utrecht de meest voorkomende beroepen waarin mensen in deze sector werk zoeken: ICT-helpdeskmedewerker & gebruikersondersteuner, adviseur automatisering, softwareontwikkelaar en beheerder (applicatiesoftware).

Regionaal ruim 2.700 ICT-vacatures beschikbaar

In de ICT-sector werkten in Midden-Utrecht in 2020 al ruim 34.000 personen. De ICT-sector is daardoor wat betreft werkgelegenheid in vergelijking met andere regio’s in Midden-Utrecht relatief sterk aanwezig (aandeel 7%; Nederland: 3%).

De arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is zeer krap. Dat wil zeggen dat er veel meer vacatures dan werkzoekenden zijn. De vraag naar ICT-personeel is vanuit alle bedrijfssectoren afkomstig. Het kost werkgevers daarom veel moeite om personeel te vinden voor hun vacatures. ICT-beroepen zijn kansrijk. Dat betekent dat mensen met zo’n beroep relatief eenvoudig werk kunnen vinden. Eind 2021 raamde UWV de vacaturemarkt voor ICT’ers in Midden-Utrecht op ruim 2.700 vacatures. Voor driekwart van deze vacatures werd hbo of wetenschappelijk niveau gevraagd. Werkgevers in de regio zochten het meest naar ontwerpers & analisten ICT-systemen, ICT-helpdeskmedewerkers & gebruikersondersteuners en adviseurs automatisering.

Verdere groei werkgelegenheid verwacht

Als gevolg van de verdergaande digitalisering en de invoering van nieuwe technologieën valt te verwachten dat de werkgelegenheid in ICT-beroepen verder zal groeien. Meer dan de helft van de werkgevers in de ICT-sector verwacht dat het vervullen van vacatures dit jaar moeilijker wordt. Uit het werkgeversonderzoek van UWV in 2021 blijkt dat bijna twee derde van de vacatures in deze sector moeilijk vervulbaar is. Het ontbreekt sollicitanten volgens werkgevers aan voldoende vakkennis of de benodigde werkervaring. Ook de specialistische aard van het werk maakt vacatures moeilijk vervulbaar. Een vijfde van de werkgevers werft daarom personeel in het buitenland. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leidt ze dan zelf verder op.

Hoe het WSP Midden-Utrecht ICT-werkgevers helpt

Ook bij het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Utrecht merken ze dat er personeelskrapte heerst in de ICT-sector. In het WSP werken UWV en gemeenten samen om werkgevers te helpen die op zoek zijn naar medewerkers. Marian Hartog, senior adviseur Werkgeversdiensten bij het WSP, vertelt hoe ze omgaan met die schaarste aan kandidaten. ‘Het WSP heeft een lijst van organisaties die doorlopend op zoek zijn naar mensen met een ICT-profiel en onderhoudt met deze werkgevers goede contacten. Zodra we denken dat we bij een van hen een kandidaat kunnen voorstellen, doen we dat meteen.’

Dat zijn niet altijd kandidaten die één op één matchen met alle functie-eisen. ‘We kijken breder. Welke opleiding heeft iemand precies, en welke certificaten? Welke werkervaring heeft de kandidaat? Welke vaardigheden springen eruit? En is hij of zij bereid om te leren? Zo ja, wat is er dan nodig? De werkgever denkt ook mee in dat proces, dat is heel fijn. Op deze manier hebben we de afgelopen periode verschillende malen een succesvolle match tot stand kunnen brengen tussen een werkgever en een werkzoekende. Daarnaast denken wij mee met de werkgever over bijvoorbeeld andere manieren van werven en om- of bijscholing.’