De ZakenMarkt De ZakenMarkt

Winnende case maakt plantaardig eiwit hip met… lupineboon

De lupineboon is een eiwittopper uit de regio met veel potentie, als alternatief voor de sojaboon en dus als vleesvervanger. Plantaardig eiwit moet dan wel eerst hipper gemaakt worden. Daar gaat het team zich voor inzetten. Het winnende team ontvangt een cheque van 4.000 euro voor het project van juryvoorzitter Mariska de Kleijne (directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn). Van links naar rechts: Mariska de Kleijne (Rabobank), André Jurrius (teler), Marieke Laméris (eigenaar van Proeflab Wageningen), Machiel Kommers (adviseur ministerie LNV) en Thomas Poels (student aan de HAN).
3 minuten

Gelderse koplopers bedenken verrassende voedseloplossingen voor de regio

Hoe maak je plantaardig eiwit hip en geef je de onbekende lupineboon een boost? Hoe draagt de ‘powerpruim’ bij aan fruitverspilling? Wat kunnen agrariërs onderling doen om natuur inclusieve landbouw in Gelderland te bevorderen? En wat gebeurt er als we de boer en consument laten daten? Op deze voedselvraagstukken is antwoord gegeven door vijf teams van Gelderse koplopers uit de voedingssector, tijdens de finale van Rabo Food Forward voor de regio Gelderland. Elk initiatief kan rekenen op een geldbedrag om hun plannen verder gestalte te geven. Maar uiteindelijk kon slechts één de winnaar zijn…

Bij ‘In De Kas’ in het Gelderse Winssen zijn op donderdagavond 6 februari de vijf genomineerde cases gepresenteerd aan een vakjury. Deze cases moeten bijdragen aan duurzame voedseloplossingen in de regio Gelderland. Tot overall-winnaar is gekozen: ‘Lekker Lupine’. Een initiatief dat tot doel heeft plantaardige voeding ‘hip’ te maken. De initiatiefnemer van dit project is lupineboon teler André Jurrius.’

Lekker Lupine

De lupineboon, een volwaardig alternatief voor de sojaboon, is een hoogwaardige eiwitbron en duurzame vleesvervanger. André Jurrius is agrariër en teelt onder andere de relatief onbekende lupineboon en hij merkt dat er veel meer mogelijkheden moeten zijn voor deze eiwittopper. Naast André Jurrius zijn ook Thomas Poels (student HAN), Marieke Laméris (Proeflab Wageningen) en Machiel Kommers (Ministerie LNV) onderdeel van het winnende team. Door het hipper maken van plantaardige eiwitten ontstaat naar verwachting meer vraag naar dergelijke producten bij de consument. Op 10 juni a.s. start de coöperatie ‘Lekker Lupine’ een eerste experiment in de vorm van een eiwitdiner in een bloeiend lupineveld nabij Wageningen. Hiervoor worden diverse mensen uitgenodigd waaronder studenten, andere telers en stakeholders die nodig zijn om deze ‘eiwittransitie’ een boost te geven. Het team ontving een cheque ter waarde van 4.000 euro en voor de ontwikkeling van een promotievideo.

Alle projecten in de prijzen

De overige vier cases gaan ook met een stimuleringsbedrag naar huis.

  • Voedselverspilling is niet te pruimen! Koop de powerpruim! – Dit team zet in op het vergroten van de afzet van de volledige pruimenteelt. Onder meer met de ‘powerpruim’ (2e klas pruimen) in de vorm van power bars en smoothies en als nieuw ingrediënt voor de gezondheidszorg. (Cheque ter waarde van 1.000 euro)
  • Voedsel- en belevingspark (Nijmegen Noord) – Daten met de boer, om een duurzame relatie met boer en consument aan te gaan om daarmee een kortere voedingsketen te bewerkstelligen. (Cheque ter waarde van 500 euro)
  • Lerend netwerk Natuur-inclusief Betuws Boeren– Kennisuitwisseling bevorderen tussen 24 ondernemers uit 4 sectoren rondom natuur-inclusieve landbouw om zodoende samen impactvolle maatregelen te bedenken en biodiversiteit te vergroten. (Cheque voor een promotievideo)
  • 40-dagen eten uit de korte keten (Barneveld) – 40 dagen vasten, maar dan anders. Test met 3 maaltijdboxen om consumenten te stimuleren om 40 dagen anders en bewuster te gaan eten. Bijvoorbeeld een ‘minder vlees’ box, een met lokale producten of een maaltijdbox met seizoensproducten. (Cheque ter waarde van 1.500 euro)

Gelderland

Sinds oktober 2019 is een groep Gelderse koplopers uit de voedingssector het Rabo Food Forward traject gestart om uitdagingen in de regio om te zetten naar concrete ideeën die duurzame voedseloplossingen bieden. Op 6 februari zijn de ideeën, die hieruit voortgekomen zijn, gepresenteerd aan de jury en andere genodigden uit de Gelderse regio. In totaal zijn de vijf cases ‘gepitcht’ aan de vakjury, bestaande uit: Sjef van Elk (wethouder Gemeente Druten), Mariska de Kleijne (directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn), Joris Lohman (directeur Food Hub), Sina Salim (Innovatiemakelaar, food & tech) en Edwin Sengers (ondernemer in agrofood). De projecten zijn beoordeeld op criteria zoals hun bijdrage aan People, Planet, Profit, of ze aansluiten op de voedseluitdagingen in Gelderland maar ook of ze levensvatbaar zijn.

Samen versnellen wij voedseloplossingen

Zowel het produceren als het consumeren van voedsel moet verduurzamen willen we in 2050 voldoende voedsel hebben voor iedereen. Daarom is Rabobank vorig jaar gestart met het programma Rabo Food Forward. Dit wordt georganiseerd door heel Nederland en heeft als doel een nationale beweging te starten naar een duurzamere toekomst van ons voedsel. Rabobank doet in 14 regio’s onderzoek naar de kansen en bedreigingen in de Food & Agri sector en jaagt initiatieven aan die duurzame oplossingen en innovaties zijn voor het voedselvraagstuk van morgen. Dit kan je niet individueel oplossen en daarom brengt Rabobank de hele voedselketen samen. Van boer tot bord: ondernemers, consumenten, partners en opiniemakers. De afgelopen weken heeft de Gelderse editie plaatsgevonden in samenwerking met zes Gelderse Rabobanken.

Kijk voor meer informatie op de website Rabo Food Forward Gelderland