De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Opleiders en ondernemers versterken samen ICT Valley

5 minuten

Het regionale beroepsonderwijs en de ondernemers van ICT Valley weten elkaar steeds beter te vinden. De onderlinge contacten leiden tot interessante en uitvoerbare projecten, tot kennisuitwisseling en tot een betere aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt. Vertegenwoordigers van drie hogescholen vertellen over hun ICT-opleidingsaanbod en over de samenwerking met ICT Valley.

 

ICT draait op connecties. Digitaal maar ook fysiek lopen er talloze lijnen tussen ondernemers en onderwijsinstellingen binnen ICT Valley en Regio Foodvalley. HAN University of Applied Sciences, de Hogeschool Utrecht University of Applied Sciences en de Christelijke Hogeschool Ede kunnen daarvan meepraten.

 

Astrid Hoge (HAN): ‘ICT Valley is net iets verder dan andere ICT-regio’s’

 

 

Digital Days

Elk bedrijf met een ICT-afdeling groter dan twee medewerkers hoort volgens Hoge thuis bij ICT Valley. ‘Bij bedrijven is veel kennis aanwezig. Als onderwijs moeten we daarop aansluiten. Belangrijke issues zijn het nijpende tekort aan ICT-specialisten, werken in de cloud en – heel belangrijk – cybersecurity. Dat laatste wordt steeds meer een uitdaging.’ Werven, omscholen of bijscholen van personeel, kennisdeling, krachtenbundeling, oplossingen bedenken voor ICT-vraagstukken, het onderwijs actualiseren en afstemmen op de arbeidsmarkt, studenten hierin wegwijs maken: via ICT Valley kan dit alles in gang worden gezet.

Learning communities

Neem nu Info Support. Sinds dit schooljaar biedt deze Veenendaalse ICT-dienstverlener in samenwerking met HAN een minor DevOps aan. Aan de hogeschool volgen de studenten het theoretische deel van hun opleiding, maar werken in de praktijk onder begeleiding van Info Support aan echte klantcases. Beide partners willen hiermee het tekort aan DevOps-specialisten terugdringen. Info Support werkt al langer samen met Hogeschool Utrecht.

Ondernemers kunnen altijd aankloppen bij het stage- en projectbureau van de hogeschool. HAN kent ook zogenaamde ‘learning communities’. ‘Dat zijn platforms waarop bedrijven en studententeams concreet en effectief samenwerken aan het inzichtelijk maken en oplossen van ICT-vraagstukken. Onze docenten begeleiden deze processen. Dat is heel wat anders dan een individuele student die een taak krijgt op zijn stage. Een kweekvijver voor innovatie. Iedereen leert hier van elkaar en inspireert elkaar. Samen bereik je meer voor de ontwikkeling van een sterke ICT-sector in de regio.’ Astrid Hoge kent vergelijkbare ‘Silicon Valleys’ in Nederland. ‘Ik merk dat ICT Valley net iets verder is dan andere ICT-regio’s. Hier wordt gedacht vanuit de kracht van de ondernemer. Wel zou ik graag meer samenwerking tussen die regio’s willen zien.’

Daan Beukers (CHE): ‘Uniek is dat onze ICT-richting is gestart vanuit een werkgeversbehoefte’

 

 

Behoefte werkgevers

De ICT-opleiding bij de Christelijke Hogeschool Ede bestaat pas sinds 2018. ‘Dit schooljaar zwaait de eerste lichting af’, zegt Daan Beukers, relatiemanager HBO-ICT. ‘Uniek is dat deze studierichting is gestart vanuit de behoefte van werkgevers. Het curriculum is vormgegeven rond de vraag en de praktijk van het werk- en het onderwijsveld, volgens de huidige trends. Zodoende sluiten theorie en praktijk mooi op elkaar aan.’

De eerste twee studiejaren is de lesstof voor iedereen gelijk. Daarna volgt de specialisatie. Voor ICT kent de CHE vijf uitstroomprofielen. ‘Al in het tweede jaar komt de casuïstiek met veel praktijkwerk naar binnen. Bedrijven pitchen een ICT-casus, waaruit studenten kunnen kiezen. De omgekeerde wereld van traditioneel beroepsonderwijs. Onze docenten beoordelen of een project haalbaar en realistisch is.’

Hierbij gaat het vooral om het leren van het proces. ‘We proberen dat zo leuk en creatief mogelijk uit te rollen. In vijf sprints van drie weken organiseren we een ‘learning community’, waarbij projectleiders, studenten en bedrijven rond de tafel gaan zitten. Een moment van evaluatie, inspiratie en kennisuitwisseling.’ De casuïstiek is geen droogzwemoefening. ‘De bedoeling is om concreet iets te bouwen. Iets dat tegen de werkelijkheid aan schuurt en commercieel levensvatbaar is.’

De CHE daagt studenten uit om verder te kijken dan hun eigen wensenlijstje. ‘ICT is een ontzettend breed en gevarieerd werkterrein, dat zich steeds verder ontwikkelt en nestelt in onze maatschappij. Je hoeft niet per se programmeur te worden, maar kunt ook denken aan cyberbeveiliging, ontwerp, analyse en consultancy. Kom uit je comfortzone en snuffel gerust aan meerdere disciplines. Waar ligt je voorkeur?’

Anita Bosman (HU): ‘Onze partners ontwikkelen zelf methodes’

Duurzaam en sociaal

In vijf opleidingsrichtingen leidt Hogeschool Utrecht ICT-professionals op: Artificial Intelligence, Business IT & Management, Cyber Security and Cloud, Software Development en Technische Informatica. De hogeschool zit middenin een ingrijpende onderwijstransitie. Anita Bosman, directeur Instituut voor ICT, legt uit. ‘Het traditionele systeem van meerdere vakken waarin een docent lesgeeft, ging op de schop. Ons onderwijs is opengesteld voor de beroepspraktijk. We werken nu met semesters van een halfjaar, om onderwijs en bedrijfsleven naadloos op elkaar te laten aansluiten. We leren van elkaar en inspireren elkaar.’

Dat betekent dat de Hogeschool Utrecht anders omgaat met de ontwikkeling van ICT-cursusmateriaal. ‘Door de voortdurende technologische ontwikkelingen raakt dat te snel verouderd. Onze partners – zoals Info Support – ontwikkelen zelf methodes. ICT-bedrijven draaien projecten op onze school, met een coachende rol voor ons docententeam. Zo kun je een lectoraat volgen. Binnen de bekroonde leerroute Open-ICT werkt de student voor echte opdrachtgevers aan uitdagende projecten. Zo krijg je alle ruimte om je talenten te ontplooien.’

HBT-ICT werkt met een Partnerprogramma. Hiervoor kunnen ICT-ondernemers aankloppen bij Hogeschool Utrecht. ‘Het is een win-winsituatie. Ondernemers zijn afnemers van onze studenten, dus dan moet je heel dicht tegen hen aanleunen. De grote personeelskrapte op de arbeidsmarkt vraagt om een nog betere aansluiting van het onderwijs.’ Slechts 10 procent van de vijfhonderd jaarlijkse instromers is vrouw. ‘Om meer meiden enthousiast te maken voor ICT, richten we ons meer op duurzame en sociale aspecten. Bijvoorbeeld een app om voedselverspilling tegen te gaan. ICT heeft meerdere kanten dan alleen de technologische.’