De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Samen in actie voor Oekraïne

4 minuten

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Het uitgeefteam leeft intens mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. Daarbij denken we ook aan alle bedrijven met medewerkers, zakenpartners, klanten of familie en vrienden in Oekraïne. Hartverwarmend om te constateren dat heel veel inwoners en bedrijven actief hulp verlenen. Met geld, onderdak en zeker ook met acties die hulpgoederen opleveren.

 

Sinds het uitbreken van de crisis zijn de hulporganisaties achter Giro555 al volop bezig om Oekraïners te helpen met de meest essentiële behoeften. Het conflict en de gevolgen kunnen nog lang duren. Dankzij het overweldigende succes van de Giro555-actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’ kunnen de organisaties hun werk blijven doen en nóg meer betekenen voor vluchtelingen en slachtoffers van het geweld.

“Het ingezamelde geld kan hen voorzien van levensreddende noodhulp”.

Kyiv, Oekraïne, beschadigd appartementencomplex na beschietingen – foto UNICEF

Levensreddende noodhulp

Er is behoefte aan directe noodhulp, zoals onderdak, medische zorg, psychosociale hulp en schoon drinkwater. Voor miljoenen Oekraïners, onder wie 7,5 miljoen kinderen, is niets meer zeker. Zij zijn afhankelijk van (internationale) humanitaire hulp en hebben onze steun nu nodig. Het ingezamelde geld kan hen voorzien van levensreddende noodhulp.

Zware omstandigheden

Hulpverleners van de hulporganisaties achter Giro555 werken de klok rond. Dat doen ze in alle getroffen gebieden van Oekraïne, op de vluchtroutes en aan de grenzen met buurlanden als Polen, Roemenië en Moldavië. In zware en risicovolle omstandigheden delen hulpverleners voedsel, dekens, medicijnen en brandstof uit. Ook verlenen zij psychosociale hulp aan mensen op de vlucht en aan achterblijvers. In opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde Oekraïners schuilen, op adem komen, zichzelf wassen, eten en drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig transport, voor wie dat niet zelf kan regelen.

Kwetsbare mensen

Voor mensen die vastzitten in steden en dorpen, in het bijzonder ouderen, zieken en mensen met een handicap, is extra aandacht. Weeskinderen, en ook andere kinderen die in tehuizen verblijven, lopen extra risico, zeker als het gewapend geweld dichterbij komt. Zij worden in veiligheid gebracht, niet zelden geëvacueerd en krijgen psychologische begeleiding.

“Ook ondernemers zetten zich massaal in om het getroffen Oekraïne te helpen”.

Hulpverleners van het Rode Kruis geven voedsel aan mensen die schuilen in een station van Kiev – foto Rode Kruis

Ondernemers

Ook ondernemers zetten zich massaal in om het getroffen Oekraïne te helpen. En dat terwijl ze het soms zelf niet makkelijk hebben met een bedrijf dat op een laag pitje staat door de gevolgen van de oorlog met Rusland.

Lange termijn

Met een hoge opbrengst kan Giro555 ook hulp bieden op de langere termijn. Gekeken wordt dan naar de wederopbouw en bijvoorbeeld ondersteuning bij trauma.  Omdat niemand weet hoe het conflict zal verlopen, is nu nog niet duidelijk tot wanneer de hulp nodig is. Hoe lang blijven mensen vluchten? Kunnen ze weer terugkeren of blijft het onveilig? Er zijn veel onzekerheden. Uiteraard heeft hoe lang we door kunnen gaan met hulp bieden, ook te maken met hoeveel geld er wordt opgehaald. De donaties voor de landelijke Giro555-actie ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ blijven binnenkomen. De samenwerkende hulporganisaties laten weten dat de rekening van Giro555 voor deze actie in elk geval tot 31 augustus open zal blijven. De hulporganisaties mogen de actieopbrengst binnen maximaal drie jaar besteden.

“De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers”.

Oekraïense families vluchten de grens over naar Roemenië – foto van Save the Children

Samen

De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Miljoenen mensen zijn radeloos op de vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven in angst en onzekerheid. Wij kunnen helpen met voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. Samen in actie voor Oekraïne. Uw gift zorgt ervoor dat meer mensen uit Oekraïne geholpen kunnen worden. Help mee. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens.

Maak veilig geld over naar Giro555. Geef nu!

Jouw gift zorgt ervoor dat meer mensen uit Oekraïne geholpen kunnen worden. Help mee.

Pas op voor digitale oplichting. Dit komt helaas soms voor, zogenaamd phishing. Het gebeurt via E-mail, WhatsApp en SMS. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als familielid.

Geven kan op IBAN: NL 08 INGB 0000 000 555 of via giro555.nl

Geven aan Giro555 kan ook veilig via het steunen van een actie op inactievoor giro555.nl  of via een donatie in een digitale collectebus: giro555.digicollect.nl

Ook via Tikkie kan veilig een donatie aan Giro555 worden gedaan. In het Tikkie-betaalverzoek moet staan vermeld “to: Giro555 – de samenwerkende hulporganisaties” en onder de betaalknop “You are paying Giro555 – de samenwerkende hulporganisaties through ABN AMRO”.