De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Vissen naar personeel buiten de vijver

Arnold van Binsbergen (ICT Valley) - Daan Beukers (CHE) en Martine Bal (HAN)
5 minuten

Hoe maak je potentiële werknemers buiten de ICT-sector ‘fit for the job’? Stichting ICT Valley gaat daarvoor een campagne starten. Daarbij zijn naast leden van ICT Valley ook de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) betrokken. De campagne gaat in januari draaien.

 

ICT Valley bloeit als nooit tevoren. Maar het succes van ICT-bedrijven staat of valt met de beschikbaarheid van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Geen mensen, geen business. Waar zijn die nieuwe ICT-talenten in vredesnaam te vinden? Werkgevers krabben zich achter de oren.

 

Arnold van Binsbergen (ICT Valley): ‘We kijken ook naar hoogopgeleid buitenlands talent’

 

Vijfhonderd vacatures

‘Ook in ICT Valley en de Regio Foodvalley is de arbeidsmarkt ontzettend krap. Het afgelopen jaar vierhonderd tot vijfhonderd vacatures’, weet Veenendaler Arnold van Binsbergen, projectleider bij ICT Valley. ‘Dat zijn vrij forse cijfers. Van de provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal heeft ICT Valley subsidie ontvangen om personeel te werven en openstaande vacatures te vervullen. Het bestuur gunde ons bureau deze opdracht, de eerste gezamenlijke personeelswervingscampagne van ICT Valley. De CHE en de HAN – beide aanbieder van ICT-opleidingen – zijn aangehaakt als partner.’

De ICT-markt is vrij klein. ‘Vandaar dat de wervingscampagne zich met name richt op zij-instromers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en mbo’s in de ICT die op hbo-niveau willen opereren. We kijken ook naar hoogopgeleid buitenlands talent. Vluchtelingen uit Oekraïne, statushouders uit landen als Iran en Syrië. Ook voor minder voor de hand liggende, niet hardcore ICT-vacatures wordt enthousiasme gekweekt. Bijvoorbeeld ondersteunende diensten als consultancy, grafisch design, cybersecurity en financiën. Doel is dus om buiten de vijver te vissen, en zodoende die te vergroten.’

Koppeling

Facebook, Instagram, blogs, promotiefilmpjes: de publiekscampagne zal zich vooral online manifesteren. Uiteraard haken bedrijven uit ICT Valley hierop aan met hun eigen content en hun eigen personeelswerving voor een versterkend effect. Begin van het jaar houdt het onderwijs altijd open dagen. Die krijgen straks ook extra aandacht. In filmpjes en in geschreven posts gaan ICT’ers hun functie presenteren. Een consortium van leden van ICT Valley ondersteunt de wervingscampagne. Bedrijven als Claass.it, BIT, HSO, Mprise en Solimas Barneveld promoten de acties binnen hun eigen netwerk en helpen andere partnerondernemers binnen ICT Valley met de implementatie.

‘Het idee is het volgende: geïnteresseerden vullen een online test in. Als beide partijen meer van elkaar willen weten, volgt er een telefonisch intake. Bij een positieve uitslag wordt de kandidaat gekoppeld aan een ICT-bedrijf. Hij of zij kan kiezen: gelijk aan de slag, eerst naar school of een combinatie van werken en leren. De laatste twee opties zijn met name interessant voor mbo’ers die niet intern kunnen doorgroeien omdat ze een hbo-niveau missen. Die zitten tegen hun plafond aan.’

De arbeidsmarkt in ICT Valley wordt vanaf begin 2023 warm gemaakt voor een baan in de regionale ICT-wereld. ‘In juni ronden we de campagne af met een evaluatie. Hoogstwaarschijnlijk komt er een vervolg, want herhaling is immers de kracht van reclame.’

 

 

Daan Beukers (CHE): ‘Veel mbo’ers in de ICT zitten vast in de hiërarchie’

Associate degree

Voor de CHE is het ICT-speelveld nog relatief nieuw. De eerste lichting ICT-studenten is namelijk dit jaar afgestudeerd. Tamelijk bijzonder is dat de hbo-opleiding op de CHE is ontwikkeld door docenten en ICT-professionals samen.  ‘Het aanbod is tweeledig: een voltijd HBO-ICT-opleiding en de Associate degree Service Management (Ad)’, legt Daan Beukers, relatiemanager HBO-ICT uit. ‘Met name de Ad is heel interessant voor werkgevers en werknemers. Het is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5. De opleiding bestaat uit vier blokken van een half jaar, die de student in zijn eigen tijd en tempo kan volgen. Inhoudelijk is de studie pittiger dan een mbo-opleiding, maar korter en praktijkgerichter dan een hbo-bachelor. Een ideale mix van theorie en praktijk.’ Dit maakt de opleiding geschikt voor werknemers met een mbo-diploma die zich verder willen ontwikkelen in het bedrijf. Veel mbo’ers in de ICT zitten vast in de hiërarchie. Door mbo’ers te werven voor een hbo-functie en hen een baan met opleiding aan te bieden, kunnen ICT-bedrijven vacatures vullen en mbo’ers zichzelf ontplooien.’
Voorwaarde voor het volgen van een Ad-opleiding is het hebben van een baan. ‘Eén dag in de drie weken zit de student in de klas. Daarnaast voeren de studenten één dag per week praktijkprojecten uit bij hun eigen werkgever. Het geleerde tijdens de opleiding kunnen zij meteen toepassen in de praktijk. En andersom, vraagstukken van de werkvloer kunnen worden ingebracht tijdens de lessen.’

Met de Ad hoeft een student niet eerst vier jaar de studiebanken in en tamelijk veel studiegeld te betalen, maar kan hij veel goedkoper en flexibeler leren en werken. Voor de Ad kan de werkgever zelfs subsidie aanvragen. ‘Werkgevers krijgen zo extra gemotiveerd personeel mét een hbo-diploma.’

Make IT Work

De HAN kiest voor een andere aanpak om ICT-talent klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Martine Bal is projectleider van Make IT Work, een bijzonder omscholingstraject voor mensen zonder ICT-achtergrond die de overstap willen maken naar een ICT-functie op hbo-niveau. Het traject is opgezet in 2015 door de Hogeschool van Amsterdam en inmiddels succesvol uitgerold naar meerdere hogescholen in Nederland. De HAN startte ermee in de coronatijd.’ Drie jaar na de introductie bestempelde de Europese Commissie het als modelproject voor het aanleren van digitale vaardigheden. ‘Kenmerkend voor dit programma is de unieke wervings- en selectieprocedure, een slagingspercentage van maar liefst 92 procent en de duurzame relatie die ontstaat tussen werkgever en werknemer al voor de start van het omscholingstraject. Het is een ‘snelkooktraject’ van vijf maanden fulltime studeren, gevolgd door zes maanden fulltime werken tegen een marktconform salaris. Docenten van de academie IT en Mediadesign van de HAN verzorgen de opleiding en begeleiding.’

 

 

Martine Bal (HAN): ‘Onderweg kom je echt jezelf tegen’

Vanwege de behoorlijke intensiviteit wordt van studenten een stevige motivatie verwacht. ‘Onderweg kom je echt jezelf tegen. Het willen en kunnen moet tijdens de online assessment duidelijk naar voren komen. Rol je als voldoende gekwalificeerd uit de test, dan volgt er persoonlijk contact met een coach. De HAN heeft bewust gekozen voor voltijd ‘snelkooktraject’. Het volledig kunnen onderdompelen en gefocust zijn op de omscholing levert een enorme leercurve op en daardoor een stevige basis om van daaruit verder te leren in het werkveld.’

Voor de start van de opleiding maakt de hogeschool een match tussen de student en een toekomstige werkgever. ‘De student heeft dus bij aanvang van het traject zekerheid over een baan. Het bedrijf betaalt het grootste deel van de omscholing, de student een kleine eigen bijdrage. Na het leertraject van vijf maanden in de schoolbanken, volgt een halfjaar bij de werkgever waar volop mogelijkheden worden geboden om verder door te leren. Het omscholingstraject biedt geen diploma, maar is wel gebaseerd op geaccrediteerd onderwijs. Hierdoor behoort in de toekomst doorbouwen op het geleerde – tot bijvoorbeeld een bachelor – tot de mogelijkheden.’ Een aantal aan Make IT Work deelnemende bedrijven is gevestigd in ICT Valley. ‘Dus die partijen zullen zeker nieuw personeel gaan verwelkomen. De eerste lichting van ruim tien studenten is inmiddels afgezwaaid. De tweede zit in de werkfase, de derde nog in de schoolbanken.’